LEGIONOWSKI. Udrażniają Szlak żeglugowy z Warszawy na Mazury

2018-08-12 4:11:57

Minister żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział przywrócenie toru żeglugowego łączącego Warszawę z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Jego elementem było udrożnienie szlaku przez Kanał Żerański na Jezioro Zegrzyńskie. We wspólnym rejsie z ministrem uczestniczył m.in. kandydat na prezydenta miasta Legionowo Andrzej Kalinowski

W piątek 3 sierpnia odbył się rejs Wisłą przez Kanał Żerański na Jezioro Zegrzyńskie. Jego celem było ukazanie walorów tego szlaku wodnego oraz zaprezentowanie planu udrożnienia drogi wodnej przez Narew i Pisę w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich. Rejs poprzedziła konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Marek Gróbarczyk minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Przemysław Daca prezes PGW Wody Polskie oraz minister Patryk Jaki.

Minister Gróbarczyk zapowiedział, że w przyszłym roku zostanie przywrócony tor żeglugowy łączący Warszawę z Wielkimi Jeziorami na Mazurach. Po wykonaniu robót na Kanale Żerańskim, w tej chwili trwają prace pogłębieniowe w porcie w Ostrołęce. Następnym etapem będzie umacnianie brzegów i pogłębianie koryta Narwi. Chodzi o zachowanie głębokości tranzytowych w okresach niskich stanów wód. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 200 mln złotych.
Natomiast zakres prac na Pisie powinien objąć zarówno roboty pogłębiarskie, jak i regulację trasy rzeki. Konieczne będą tam mniejsze spiętrzenia, w tym w mieście Pisz. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ok. 225 mln zł.
W ramach robót utrzymaniowych mają zostać przywrócone do należytego stanu technicznego budowle regulacyjne tzw. ostrogi w granicach miasta Warszawy. Roboty budowlane zaplanowano na 2019 r. Ich koszt to 600 tys. zł. Pozwoli to na lepszą żeglowność nurtem rzeki. Rozwiązaniem dla sytuacji hydrologicznej Warszawy jest budowa stopnia wodnego na północ od Warszawy.
Wszystkie te działania spowodują, że wróci na Wisłę komunikacja, umożliwiająca m.in. przepłynięcie ze stolicy na Wielkie Jeziora Mazurskie.

PS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *