LEGIONOWSKI. Uratuj tereny leśne, które chce zniszczyć kolej! Weź udział w ankiecie!

2021-07-06 1:39:15

Mamy tylko kilka dni aby uratować las w Warszawie, park w Jabłonnie oraz tereny rekreacyjne i spacerowe wzdłuż wałów wiślanych. Jeżeli chcesz ochronić środowisko w Twojej dzielnicy, zagłosuj na jeden z siedmiu wariantów proponowanych tras lub zaproponuj alternatywne rozwiązanie. Do 7 lipca 2021 r. możesz zgłaszać swoje uwagi wypełniając krótką ankietę

W listopadzie 2020 roku rozpoczęto konsultacje społeczne mające na celu wybór trasy nowej linii kolejowej, w których wzięło udział ponad 1000 mieszkańców Warszawy, głównie Białołęki. Początkowo PKP Polskie Linie Kolejowe zaprezentowało trzy warianty przeprowadzenia korytarza komunikacyjnego. Podczas jesiennych konsultacji protestowano przeciwko nowej linii kolejowej prowadzącej przez las (wariant 3), wskazując wariant 1 oraz 2 jako rozwiązania korzystniejsze dla środowiska. Pod wpływem sugestii mieszkańców PKP zaproponowało przebieg kolejnych czterech tras. Niestety propozycje te wciąż znacząco naruszały życie społeczności lokalnej, a destrukcyjnie wpływały na pobliskie tereny zielone.

Efektem prowadzonych konsultacji było stworzenie ankiety, za pośrednictwem której mieszkańcy Warszawy oraz okolic mają możliwość zagłosować na jedną z siedmiu tras lub zaproponować alternatywne rozwiązanie. 7 lipca upływa termin konsultacji w formie ankiet! Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój społeczności lokalnej w Twojej okolicy, oddaj swój głos i wspieraj walkę o ochronę środowiska. Uzupełnienie ankiety zajmuje zaledwie 1 minutę, nie wymaga podawania danych osobowych, a może odmienić losy przyszłych pokoleń.

Wśród zaprezentowanych wariantów do najbardziej szkodliwych należy trasa nr 3, która niszczy obszary zabytkowe, w tym park w Pałacu w Jabłonowie, oraz znacząco ingeruje w rezerwaty przyrody Ławice Kiełpińskie, znajdujące się w obszarze Natura 2000. Teren ten stanowi jedyny obszar leśny w tej części Białołęki, który uznawany jest za płuca wciąż rozbudowującej się dzielnicy. Inwestycja proponowana przez PKP dewastuje środowisko naturalne, likwidując z trudem restaurowaną zieloną strefę oddzielającą dzielnicę od Oczyszczalni Czajka. Projekt według wariantu nr 3 przecina trasy instalacji podziemnych retencjonujących i przesyłających ścieki z obrębu całej Warszawy i przyległych do oczyszczalni miejscowości. Bezpośrednia ingerencja w pobliskie instalacje kanalizacyjne oraz wycinka drzew grozi katastrofą ekologiczną.

Według mieszkańców najmniej szkodliwe są trasy nr 1 oraz 2, pozwalające uniknąć wycinki drzew. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej, z uwzględnieniem ewentualnego poszerzenia linii o dodatkowe stacje. Obecnie istniejąca linia kolejowa posiada 3 tory, i istnieje możliwości jej rozbudowy o 4 tor, dzięki czemu unikamy budowy nowej linii kolejowej! Wykorzystanie istniejącej dotychczas infrastruktury kolejowej pozwoli uniknąć wycinki lasów, przez które planowany jest przebieg tras

Innym ważnym rozważenia rozwiązaniem jest budowa przyśpieszonej linii kolejowej biegnącej bezpośrednio z Olsztyna do Centralnego Portu Komunikacyjnego omijając Warszawę. Dodatkową zaletą tego wariantu jest powstanie nowych stacji kolejowych i poprawa komunikacji dla mieszkańców.

Mieszkańcy Warszawy kierują swój apel do wszystkich ludzi dobrej woli, samorządów i organizacji proekologicznych, którym leży na sercu los środowiska, ludzi i zwierząt. Zwracają uwagę na zagrożenie, jakie niesie ze sobą likwidacja terenów zielonych w Warszawie oraz pobliskich miejscowościach. W obecnych czasach poprawa przepustowości kolei nie może odbywać się kosztem zniszczenia środowiska i to w obszarze miejskim, gdzie od lat podejmuje się działania zmierzające do poprawy sytuacji ekologicznej. Mając na względzie dobro przyrody oraz społeczności lokalnej, poświęć chwilę, by zagłosować na jeden z siedmiu wariantów lub przedstaw własną propozycję trasy nowej linii kolejowej w ankiecie. Twój głos może uratować tereny zielone w Warszawie i Jabłonnie!

Prosimy o przekazanie niniejszych informacji do wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic, samorządów lokalnych oraz organizacji społecznych i ekologicznych, aby wspólnie powstrzymać niszczenie lasów, parku oraz środowiska naturalnego z rezerwatami przyrody dla zwierząt.

Więcej informacji znajdziesz na poniższych stronach internetowych:

Ankieta:http://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qHxiMbJP2EyaKozz58W_GWM1xY_X3FFAlH1BX8vcEb5UODlYRDVaTTZFTDhQMUkxUUdFSUZVVzc5UC4u

Opis projektu: http://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *