LEGIONOWSKI. W części szkół zabrakło miejsc, a w innych zostały tylko pojedyncze

2019-07-25 5:23:54

Legionowskie szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne przeżywają istne oblężenie podczas tegorocznej rekrutacji. W niektórych szkołach zabrakło miejsc dla uczniów, którzy wskazali je jako placówki pierwszego wyboru. W innych szkołach zostały już ostatnie wolne miejsca. Dla uczniów, którzy się nie dostali do żadnej szkoły jest jeszcze szansa w postaci nadchodzących rekrutacji uzupełniających

Uczniowie i ich rodzice narzekają na tegoroczną rekrutację. Takie głosy pojawiają się nie tylko w naszym powiecie, ale w całym kraju. – Podobna sytuacja występowała w latach poprzednich. Każdy chciałby się dostać tam, gdzie sobie wybrał. Nie każdy wybór ucznia kończy się sukcesem. To nie jest komfortowe, ale tak jest od wielu lat. W poprzednich latach również uczniowie, którzy mieli czerwone paski, nie dostali się do wybranych szkół – poinformował Minister Edukacji Narodowej – Jeżeli uczeń aplikuje do najbardziej obleganych klas, to mogło się okazać, że w niektórych klasach jest po kilku kandydatów. Jeżeli uczniowie nie wskazali innych klas, a tylko te, w których jest największa rywalizacja, to faktycznie problem. Być może trzeba byłoby przemyśleć zmiany w systemie rekrutacji – stwierdził minister Dariusz Piontkowski.

ZSO2 – zabrakło miejsc dla 76 uczniów

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, które znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi zaplanowano uruchomić 8 oddziałów, po 4 w 3-letnim i 4-letnim liceum. Liczba chętnych z pierwszej preferencji do liceum po gimnazjum to 166 osób, ogółem zaś liczba chętnych wyniosła 727 uczniów. Z kolei po szkole podstawowej liczba chętnych z pierwszej preferencji wyniosła 150 uczniów, ogółem zaś liczba chętnych wyniosła 825 uczniów. Jak można łatwo obliczyć w I turze aż dla 76 uczniów, którzy wskazali tę placówkę jako liceum pierwszego wyboru, zabrakło miejsc.

Szkoły prowadzone przez powiat – ostatnie miejsca

W szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski łącznie przygotowano: miejsc dla 918 uczniów w 28 oddziałach tj. 2,44 razy więcej miejsc i 2,15 razy więcej oddziałów niż w latach ubiegłych. W rekrutacji zgłosiło się w pierwszej preferencji 896 kandydatów (złożone podania i zweryfikowane osiągnięcia) tj. na 97,60% przygotowanych miejsc. Rekrutacja nie została jeszcze zakończona, natomiast obecna sytuacja przedstawia się następująco: do LO zakwalifikowano 466 uczniów, pozostało jeszcze 22 wolne miejsca, ale tylko w oddziałach mistrzostwa sportowego w LO im. M. Konopnickiej; do techników zakwalifikowano 281 uczniów, pozostało jeszcze 11 wolnych miejsc ale tylko w technikum w Serocku; do szkół branżowych zakwalifikowano 101 uczniów, pozostało jeszcze 37 wolnych miejsc ale tylko w placówce w Serocku.

Liceum Komornica – brak wolnych miejsc w klasach mundurowych

Jak poinformował Jacek Banaszek, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie w liceum w Komornicy po I rekrutacji największą popularnością cieszyły się klasy mundurowe.
A jak dokładnie przedstawia się rekrutacja w tej placówce: klasy dla absolwentów gimnazjum: klasa policyjna – 34 kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (0 wolnych miejsc), klasa wojskowa – 34 kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (0 wolnych miejsc), klasa pożarnicza – 6 osób zakwalifikowanych do przyjęcia (28 wolnych miejsc), klasa prawnicza – 11 osób zakwalifikowanych do przyjęcia (23 wolne miejsca). Klasy dla absolwentów szkoły podstawowej:
klasa policyjna: 28 osób zakwalifikowanych do przyjęcia (6 wolnych miejsc), klasa wojskowa: 34 osób zakwalifikowanych do przyjęcia (0 wolnych miejsc), klasa pożarnicza:
6 osób zakwalifikowanych do przyjęcia (28 wolnych miejsc), klasa prawnicza: 14 osób zakwalifikowanych do przyjęcia (20 wolnych miejsc).

Jeszcze będą mieć szansę

Od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci będą składać wniosek o przyjęcie bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. 19 sierpnia komisje rekrutacyjne w szkołach podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w ramach rekrutacji uzupełniającej. Do 27 sierpnia kandydaci będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów dokumentów. 28 sierpnia komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca będzie się odbywać wg tych samych, ustawowych zasad, tj. pierwszeństwo będą mieli ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów

Paulina Nowicka

Komentarze

1 komentarz

  1. Rodzic odpowiedz

    Droga Redakcjo,
    napiszecie jak tam poszła matura w poszczególnych szkołach przydałaby się taka informacja, lokalne gazety w okolicznych powiatach już o swoich napisały a u nas dalej cisza…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *