LEGIONOWSKI. Wał przeciwpowodziowy na Wiśle – konieczna modernizacja

2019-04-16 6:04:23

20-kilometrowy odcinek wału przeciwpowodziowego od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego jest w złym stanie technicznych. W przypadku jego przerwania, może ucierpieć ponad 65 tys. mieszkańców powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Dlatego 6 samorzadów oraz Wody Polskie podpisały list intencyjny ws. współpracy przy rozbudowie wału przeciwpowodziowego na Wiśle


Wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu Wisły pomiędzy Jabłonną oraz Nowym Dworem Mazowieckim jest ostatnim odcinkiem wałów w rejonie Warszawy, który od lat nie był modernizowany. Jego zły stan wydatnie obnażyła ostatnia wielka powódź, która miała miejsce w 2010 r.

Wały wymagają modernizacji

Tylko dzięki determinacji wszystkich służb, a także mieszkańców, którzy nocami patrolowali wał i zabezpieczali powstające wyrwy nie doszło wówczas do przerwania wału. Gdyby tak się stało, pod wodą mogłyby się znaleźć w całości Rajszew, Suchocin, Skierdy, Wólka Górska, Boża Wola, Janówek i część Nowego Dworu. Z map zagrożenia powodziowego wynika, że w przypadku wielkiej powodzi pod wodą mogą się również znaleźć, niemal w całości Jabłonna, Wieliszew, Zegrze Południowe oraz duża część Legionowa. Z dokumentów i ekspertyz, jeszcze tych z 1993 oraz 2011 r., wynika bowiem, że wał pomiędzy Jabłonną i Nowym Dworem Mazowieckim jest w tak złym stanie, że zagraża on bezpieczeństwu 65 tys. mieszkańców z powiatów Legionowskiego i nowodworskiego. Do tego stanu wału przyczynił się nie tylko czas i brak wystarczających środków na konserwację, ale także działalność bobrów i dzików.

Samorządowe porozumienie

Powagą sytuacji przejęły się lokalne samorządy, które w 2016 r., co nie jest zbyt częstą praktyką, porozumiały się w celu modernizacji wału Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Inwestycja ta miała łącznie kosztować ok. 70 mln. zł i była możliwość aby uzyskać na nią środki z Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem było wykonanie projektu modernizacji wału, na który samorządy zebrały ponad 400 tys. zł. Pieniądze te zostały jednak zwrócone w 2017 r., bo firma projektowa nie wyrobiła się w terminie. Później Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie został zlikwidowany, a w jego miejsce powstała nowa struktura – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dlatego pod znakiem zapytania stanęła planowana rozbudowa i remont wałów przeciwpowodziowych na Wiśle.

Ponowne przygotowanie dokumentacji

Od początku 2019 r. temat wału na Wiśle powrócił. Powiat Legionowski i inne samorządy ponowie przystąpiły do rozmów. Odbyła się seria spotkań z przedstawicielami Wód Polskich ws. możliwości wykorzystania istniejącej już dokumentacji do zaprojektowania rozbudowy wału. Okazało się jednak, że konieczne jest opracowanie nowego raportu z oceny oddziaływania na środowisko, którego koszt szacowany jest na ok. 200 tys. zł. Jednocześnie PGW Wody Polskie przygotowują się do zlecenia wykonania nowej dokumentacji projektowej, która wraz z raportem oceny oddziaływania na środowisko ma kosztować ok. 700 tys. zł.

List intencyjny

W poniedziałek (8 kwietnia br.) doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy 6 samorządami a PGW Wody Polskie ws. podjęcia współpracy w zakresie przygotowania rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego Wisły pomiędzy Jabłonną i Nowym Dworem Maz. W jej ramach Powiat Legionowski, Powiat nowodworski, Gmina Jabłonna, Gmina Legionowo, Miasto Nowy Dwór Maz. oraz Gmina Wieliszew: mają zabezpieczyć łącznie 1 mln 200 tys. zł, a Wody Polskie 300 tys. zł na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Największy wkład finansowy mają wnieść Gmina Jabłonna – 315 tys zł oraz powiaty legionowski i nowodworski po 195 tys. zł. Następnymi krokami ma być zawarcie porozumienia finansowego do końca 2019 r. oraz wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń do 31 grudnia 2020 r.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *