LEGIONOWSKI. Wał w pilnej potrzebie

2016-12-02 10:27:27

29 listopada w siedzibie urzędu marszałkowskiego władze województwa i władze samorządowe podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Jest to dobra informacja zważywszy, iż wał znajduje się w tragicznym stanie.

– To przykład roztropności władz samorządowych i umiejętności współpracy – zauważył marszałek Adam Struzik. Sygnatariusze zobowiązali się do współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej, która będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji.

Przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki to bardzo ważna inwestycja. Wał zabezpiecza silnie zurbanizowane i ciągle rozwijające się tereny powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W sumie chroni przed potencjalną powodzią ponad 64 tys. mieszkańców, z czego 40 tys. osób z powiatu legionowskiego i ok. 23 tys. z nowodworskiego. Nikt nie ma wątpliwości, co do celowości tej inwestycji. Problemem są jednak pieniądze. Niestety, środki przekazywane przez stronę rządową na modernizację wałów przeciwpowodziowych nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom powiatów.

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się do współfinansowania w kwocie 1,5 mln zł opracowania dokumentacji projektowej, która będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji. W 2017 roku Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, gminy Jabłonna i Wieliszew, a także powiaty legionowski i nowodworski przekażą w sumie na ten cel do 1 mln zł. Na obecnym etapie prac rozważane są trzy warianty przebudowy. Różnią się one przebiegiem i rozwiązaniami technicznymi. Niezależnie od ostatecznie wybranego wariantu, koszt całej inwestycji to ok. 90 mln zł. Długość wału na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki, to aż 18,8 km, a jego średnia wysokość to 3,9 m.

JR

Fot. UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *