LEGIONOWSKI. Więcej lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

2017-06-08 3:00:27

Od października najprawdopodobniej trzy załogi lekarsko-pielęgniarskie będą przyjmowały w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) świadczonej na terenie powiatu legionowskiego. Stanie się tak na skutek nowej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i stworzeniu tzw. sieci szpitali.

– Z przepisów wynika, że powinien być ogłoszony konkurs na obszar zabezpieczenia w powiecie legionowskim w rodzaju NiŚOZ. – poinformowała Dorota Glinicka prezes zarządu ZOZ „Legionowo”.

Dwóch lekarzy na 114 tys. mieszkańców
Obecnie w legionowskiej przychodni „na górce” działają dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie w ramach NiŚOZ, choć powiat legionowski liczy ponad 114 tys. mieszkańców. Natomiast przepisy mówią „… co najmniej jeden zespół lekarsko-pielęgniarski (jeden lekarz i jedna pielęgniarka) na każde rozpoczęte 50 tys. osób zamieszkujących dany obszar zabezpieczenia. Dlatego dodatkowy trzeci zespół lekarsko-pielęgniarski wydaje się być koniecznością

Ponad 23 tys. pacjentów
– W 2016 roku przyjęto 23 348 pacjentów, o 1 518 więcej niż w roku poprzednim. (…) Tam, gdzie nie ma szpitala będą stosowane przepisy dotyczące konkursu ofert. Z uwagi na brak szpitala na poziomie podstawowym na obszarze powiatu legionowskiego powinien być ogłoszony konkurs na powyższe świadczenia przez NFZ. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca br. Do 26 września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata – poinformowała Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy starostwa.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *