LEGIONOWSKI. Wojewoda dementuje plotki o złej sytuacji epidemiologicznej

2020-09-29 5:16:57

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w niektórych mediach ws. braku miejsc w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem, Mazowiecki Urząd Wojewódzki informuje, że na bieżąco monitoruje liczbę miejsc w szpitalach dla osób z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Na trzech poziomach zabezpieczenia (I, II, III stopień) na Mazowszu przygotowano 810 łóżek, z czego zajęte jest 530. Ogółem na Mazowszu szpitale dysponują ponad 800 respiratorami. Na potrzeby pacjentów zakażonych koronawirusem obecnie przygotowano 132 łóżka respiratorowe, z czego zajętych jest 24 (dane na dzień 29 września)

– Chciałbym uspokoić warszawiaków i wszystkich mieszkańców Mazowsza – nie ma podstaw do twierdzenia, że pacjenci zostaną bez opieki. Miejsc w szpitalach nie brakuje. Nie brakuje też respiratorów.  Służby wojewody działają w stanie podwyższonej gotowości od początku pandemii. Codziennie monitorowana jest liczba łóżek w szpitalach i jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek. Odbywają się też narady z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Pracownicy urzędu wojewódzkiego są w bieżącym, codziennym  kontakcie z dyrekcją domów pomocy społecznej. Monitorowana jest też sytuacja w szkołach. Działania są podejmowane adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

– Nie zmienia to faktu, że samorządy podejmują i powinny podejmować działania w ramach swoich ustawowych zadań. Dlatego dobrze, że miasto stołeczne podejmuje działania wynikające z istoty samorządu – czyli skutecznego zarządzania na swoim terenie. Skuteczne wykonywanie wytycznych rządowych przez samorządy na pewno przyczynia się do ograniczenia rozwoju pandemii. Wbrew temu, co mówił Pan Prezydent Rafał Trzaskowski nie tylko rząd jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie epidemii. Wszystkie szczeble administracji mają w różnym zakresie swoje zadania w obszarze zwalczania epidemii – dodał Wojewoda.

Od początku wystąpienia pandemii Wojewoda wspiera wszystkie mazowieckie  samorządy w walce z koronawirusem, również m. st. Warszawę  – w ramach zadań urzędu wojewódzkiego, ale również wspierając zadania własne samorządu, np. poprzez dostarczanie środków ochrony do szpitali, szkół czy domów pomocy społecznej. Wojewoda wielokrotnie wnioskował też o wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej, które również pomagały samorządom, placówkom medycznym i wielu instytucjom.

Obszary „czerwone” i „żółte” są ustanawiane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia lista powiatów, w których obowiązują obostrzenia, powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy.

17 września br., w województwie mazowieckim nie ustanowiono żadnej czerwonej strefy, natomiast w strefie żółtej znalazły się dwa powiaty: przasnyski oraz otwocki. Przebywając w miejscach objętych strefą żółtą należy bezwzględnie stosować się do dodatkowych rygorów reżimu sanitarnego.

źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *