LEGIONOWSKI. Wsparcie dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

2020-09-28 8:28:00

Oferta PORT Mazowsze – punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Formy pracy indywidualnej

  1. Konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych – będą służyły nawiązaniu kontaktu, kontraktu, głębszemu poznaniu osoby i zgłoszonych przez nią problemów oraz dalszej współpracy w ich rozwiązaniu. Będą to konsultacje Specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną oraz przy stwierdzonej potrzebie z: lekarzem psychiatrą ( diagnoza psychiatryczna i pomoc niezbędna w części przypadków); seksuologiem (diagnoza i terapia dzieci po przemocy); prawnikiem (pomoc w kwestiach prawnych).
  2. Terapia indywidualna dla dzieci i dorosłych – regularne spotkania terapeutyczne wskazane są w celu osiągnięcia głębszej zamiany w funkcjonowaniu osoby.

 

Formy pracy rodzinnej

  1. Terapia rodzinna – spotkania w których uczestniczą rodzice / opiekunowie, dzieci, czasem inni członkowie rodziny wspólnie zamieszkujący z rodziną. Służą przyjrzeniu się całości sytuacji rodziny i wzajemnym relacjom jej członków. Diagnoza rodziny, ew. przeformułowanie problemów rodziny i zaangażowanie możliwie wszystkich jej członków w rozwiązanie problemu przy wsparciu specjalisty.
  2. Terapia małżeńska – spotkania pary małżeńskiej ze specjalistą; diagnoza, pomoc w rozwiązaniu konfliktów, w określeniu zasad funkcjonowania związku, uświadomieniu osobom wzajemnych oczekiwań. Relacja małżeńska znacząco przekłada się na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

 

Formy pracy grupowej

  1. Grupa terapeutyczna dla dorosłych lub/i dzieci – grupa dla osób, które mają zdiagnozowany podobny problem, określony, zbliżony cel terapetyczny. Może dotyczyć różnych obszarów życia; w pracy z problemami społecznymi często jest bardziej efektywna niż terapia indywidualna.
  2. Grupa wsparcia dla rodziców / opiekunów – uczestnictwo w grupie osób w podobnej sytuacji życiowej daje możliwość podzielenia się uczestników swoimi doświadczeniami, wzmacnia umiejętności społeczne: zaufania i polegania na innych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
  3. Superwizja dla rodzin – spotkania dlające możliwośc przyjrzenia się własnym trudnościom i niepowodzeniom w wychowaniu / opiece nad dzieckiem i doskonalenia pracy z dzieckiem, przy wsparciu prowadzącego specjalisty.

Zgłoszenia osób zainteresowanych pomocą przyjmuje psycholog pierwszego kontaktu pod tel.: 531 018 155 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17; e-mail: portmazowsze@naszdom.org.pl

Oferta PORT Mazowsze jest nieodpłatna.

źródło: powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *