LEGIONOWSKI. Wspólna akcja nadleśnictwa i Państwowej Straży Pożarnej

2017-03-23 10:39:53

W dniu 10 marca 2017 roku na zaproszenie wójta gminy Wieliszew, Nadleśnictwo Jabłonna oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, przeprowadziły w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Wieliszew akcję edukacyjną. Tematem spotkania była współpraca Lasów Państwowych oraz Państwowej Straży Pożarnej w przeciwdziałaniu pożarom na terenach polno-leśnych.

Prelekcja miała na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z pożarów obszarów leśnych i wokół leśnych oraz oddziaływania ich na przyrodę. W warsztatach wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Łajskach, Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 180 osób. Miejsce całego wydarzenia nie było przypadkowe, bowiem najwięcej pożarów związanych z wiosennym wypalaniem traw, odnotowanych było właśnie na terenie gminy Wieliszew. Po wyczerpującym przedstawieniu pracy leśnika, zagrożeń powodujących powstanie pożarów w lesie, a także zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów zaprezentowanych przez podleśniczego, swój głos zabrała pani kapitan straży pożarnej. Przybliżyła zagadnienia związane z pożarami oraz ścieżkę postępowania w razie bycia świadkiem takiego zdarzenia. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość zdobycia nagród, biorąc udział w quizie o tematyce omawianej podczas wydarzenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *