LEGIONOWSKI. Wydział komunikacje Starostwa – jak załatwić sprawę?

2020-03-17 10:20:23

W związku z obecną sytuacją Starostwo Powiatowe w Legionowie jak załatwić sprawę związaną z zawiadomieniem o sprzedaży lub nabyciu pojazdu

Zawiadomienie o sprzedaży lub nabyciu pojazdu można przesłać do Starostwa Powiatowego w Legionowie elektronicznie:

– za pośrednictwem e-PUAP – zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/rejestracja-pojazdu/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2/)
– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca (http://www.esp.pwpw.pl/)

Do wniosku należy załączyć dokument sprzedaży lub kupna pojazdu.

WAŻNE!

Przepisy nakładające kary finansowe dotyczą nie dopełnienia obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, który był już zarejestrowany w Polsce, w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia pojazdu. W związku z powyższym dopełniwszy tego obowiązku można samą rejestrację pojazdu, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, odłożyć w czasie.

  1. W przypadku rejestracji pojazdu wymagana jest obecność Klienta.

WAŻNE!

Przepisy dotyczące kar finansowych dotyczą nie dopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni. Nie dotyczą pojazdów, które były już zarejestrowane w Polsce.

  1. W przypadku spraw związanych z wydaniem prawa jazdy wymagana jest obecność klienta.
  2. W przypadku dokumentów transportowych, dotyczących stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców należy złożyć  wniosek do urny na wnioski udostępnionej w holu głównym Starostwa Powiatowego w Legionowie.
    Po jego załatwieniu klient otrzyma indywidualne powiadomienie o możliwości odbioru dokumentów.

źródło: Starostwo Powiatowe w Legionowie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *