LEGIONOWSKI. Wysokie kary za palenie węglem niskiej jakości

2017-11-03 3:36:43

24 października Sejmik Województwa Mazowieckiego jednogłośnie opowiedział się za Uchwałą Antysmogową. Według jej zapisów mieszkańcy województwa nie będą mogli palić miałem i mułem węglowym już od 1 lipca 2018 roku, a właściciele starych pieców niskiej jakości do ich wymiany mają czas do 1 stycznie 2023 roku
Za niestosowanie się do zapisów uchwały grożą kary do nawet 5 tys. złotych.
Natomiast, od dnia podpisania uchwały nie można już instalować pieców niższej jakości, które emitują do atmosfery dużo szkodliwych, trujących substancji. Jest to zmiana, która radykalnie poprawi jakość powietrza na terenie Mazowsza. Województwo mazowieckie jako czwarte, po małopolskim, śląskim i opolskim, opowiedziało się za poprawieniem jakości powietrza jakim oddychają ich mieszkańcy.Stawką jest przecież zdrowie nas wszystkich. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego czy krążenia to konsekwencje złego stanu powietrza.

Jak ogrzewać zgodnie z uchwałą?

Od 1 lipca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego nie będzie wolno palić mułów, flotokoncentratów węglowych, mieszanek, które je zawierają, węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, miałów (węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm) oraz paliw zawierających biomasę np. mokrego drewna. Natomiast, do końca 2022 roku wszyscy mieszkańcy będą zmuszeni do wymiany swoich pieców czy kominków na jednostki co najmniej 5-tej klasy. Mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego, na lata 2014 – 2020, przeznaczono na ten cel 111 mln euro.

Wysokie kary

Dokument przewiduje możliwość kontrolowania urządzeń grzewczych. Inspekcje będą mogli przeprowadzać: straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz, prezydent miasta, upoważnieni urzędnicy urzędów miejskich i gminny, a także policja oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niezastosowanie się do nowych przepisów będzie grozić kara od 500 do nawet 5000 zł.

Komitet Antysmogowy „Będzie Ciepło.pl”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *