LEGIONOWSKI. Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM 1 sierpnia 2019 r. w godz. 14.00 – 20.00

2019-08-01 1:23:21

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. w godzinach 14.00 – 20.00, w związku ze zmianami spowodowanymi organizacją zgromadzeń publicznych, obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad.

Bilety KM (wszystkich rodzajów) będą honorowane we wszystkich środkach publicznego transportu zbiorowego (SKM, metro, autobusy, tramwaje) w obszarze 1. i 2. strefy biletowej ZTM.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane we wszystkich pociągach KM w obszarze 1. i 2. strefy biletowej ZTM.

Podróżni z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 01.08. godz. 14:15, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Koleje Mazowieckie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *