LEGIONOWSKI. Z zawałem serca – trafisz do szpitala w Legionowie

2021-12-08 3:32:07

W nowo powstającym Szpitalu w Legionowie uruchomiony zostanie oddział kardiologii działający 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Kto i w jaki sposób trafi do szpitala w Legionowie oraz na jaką pomoc będą mogli liczyć mieszkańcy, dowiecie się z tego artykułu

Choroby układu sercowo-naczyniowego są i pozostaną najczęstszą przyczyną zgonów Polaków. Stąd decyzja o ujęciu w strukturze nowego szpitala oddziału kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Inicjatorem budowy szpitala w Legionowie jest Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
Kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych dr n. med. Sławomir Gołębiewski odpowiada na Państwa pytania.

Kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych dr n. med. Sławomir Gołębiewski

Czy szpital w Legionowie będzie należał do „Systemu Hemodynamiki” tj. czy pogotowie będzie przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym?

Pogotowie będzie mogło przywieźć do Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie pacjenta z zawałem serca. W Oddziale Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych powstała Pracownia Hemodynamiki, w której zaplanowano dyżur interwencyjny w systemie 24 godz./7dni w tygodniu. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej chwili pacjent z zawałem serca będzie mógł zostać poddany interwencji ratującej życie (czyli zabiegowi angioplastyki lub „balonikowania”, z wszczepieniem stentu). Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie również zgłoszony do systemu ratownictwa medycznego. Diagnostyka i leczenie chorych z wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego wypełnia jeden z największych braków na mapie potrzeb zdrowotnych Powiatu Legionowskiego. Szybki dostęp do leczenia interwencyjnego zawału poprawia pacjentom rokowanie, a trzeba pamiętać że zawał serca jest pojedynczą jednostką chorobową zbierającą największe żniwo w polskiej populacji. Oczywistym więc jest, że dla tak pomyślanego Oddziału Kardiologii jednym z priorytetów jest dostępność i szybkie leczenie chorych ostrymi stanami, z ostrym zespołem wieńcowym na czele.
Chorzy po zaopatrzeniu zawału serca, czy z innymi chorobami sercowo-naczyniowymi mogą liczyć na dalszą kompleksową opiekę dzięki skoordynowanej opiece w ramach struktur Wojskowego Instytutu Medycznego, obejmujących Szpital WIM w Legionowie i ośrodek o najwyższym poziomie referencyjności, czyli Centralny Szpital Kliniczny MON przy ul. Szaserów w Warszawie.

Kardiologia i choroby sercowo-naczyniowe. Jakie konkretne jednostki chorobowe będziecie w szpitalu w Legionowie diagnozować i leczyć? Jakim sprzętem diagnostycznym będziecie tu dysponować? Jakiego rodzaju interwencje chirurgiczne będziecie tu na miejscu podejmować?

Opieka ambulatoryjna dla pacjentów zapewniona będzie w Lecznictwie Ambulatoryjnym Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, (czyli w przychodni, którą dotychczas znana była jako WSPL).
Obecny budynek przychodni został połączony z nowym budynkiem Szpitala w jeden kompleks. Na etapie przychodni w ramach diagnostyki kardiologicznej dostępne będą wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, kolejno laboratoryjne, obrazowe (ekg, monitorowanie ekg metodą Holtera, echo serca przezklatkowe, echo serca przezprzełykowe, oraz wykonywana na nowoczesnym systemie tomografia naczyń wieńcowych, czyli tzw. nieinwazyjna koronarografia), oraz badania czynnościowe (testy wysiłkowe ekg, próby dobutaminowe).
Dzięki współpracy ze szpitalem WIM „na Szaserów” w Warszawie pacjenci mają równie zapewniony dostęp do tak specjalistycznych procedur diagnostycznych, jak badania izotopowe serca, rezonans magnetyczny serca, czy PET serca. W ramach przychodni będzie sie również odbywać kwalifikacja do diagnostyki i leczenia w szpitalu. W ramach diagnostyki choroby wieńcowej dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane będą badania inwazyjne, takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej (FFR). Pracownię Hemodynamiki w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej Szpitala WIM w Legionowie doposażono w tym celu w najnowocześniejszy sprzęt dedykowany tego rodzaju badaniom. Struktura oddziału jest stworzona do leczenia szczególnie stanów ostrych, takich jak ostre zespoły wieńcowe (w ramach tzw. dyżuru hemodynamicznego), zdekompensowane wady serca czy zaostrzenie niewydolności serca. Zabiegi wszczepienia stentów, oraz badania diagnostyczne koronarografii będą również wykonywane w trybie planowym u pacjentów z przewlekłymi stanami. Dzięki koordynacji opieki z Kliniką Kardiologii CSK MON w Warszawie, pacjenci Oddziału Kardiologii Szpitala w Legionowie będą mieli również zapewniony dostęp do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych, takich jak zabiegi zamknięcia ubytków w przegrodach serca, zamknięcia uszka lewego przedsionka, czy małoinwazyjnego wszczepienia zastawki aortalnej, dodatkowo dla zabezpieczenia potrzeb pacjentów wymagających operacji na otwartym sercu Oddział Kardiologii będzie pozostawał w stałej współpracy z Kliniką Kardiochirurgii w Szpitalu w Warszawie. Kontynuacją leczenia i  diagnostyki chorób przewlekłych, po zakończeniu leczenia szpitalnego zabezpieczy przebudowana poradnia kardiologiczna.

Czy zabiegi w pracowni hemodynamiki będą przeprowadzane w trybie „ostrym”, czy tylko planowo?

Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie pełnił 24-godzinny dyżur/7dni w tygodniu leczenia ostrego zawału serca, co zapewni stała dostępność do interwencji. Ponadto planowo będą wykonywane wszystkie badania diagnostyczne inwazyjne takie jak koronarografia i uzupełniające ją badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) lub oceny rezerwy wieńcowej (FFR). Badania inwazyjne będą wykonywane w trybie jednodniowym oraz stacjonarnym po wcześniejszej kwalifikacji w ramach porani kardiologicznej dokonanej przez kardiologa interwencyjnego.

W jaki sposób chorzy na serce mogą być diagnozowani w szpitalu w Legionowie?

Obecna i planowana organizacja diagnostyki opiera się na ograniczeniu pobytów stacjonarnych w oddziale. Jest to korzystne z powodu epidemiologicznego oraz relatywnie małej ilości łóżek szpitalnych do oczekiwanych potrzeb. W zasadzie planowe badania diagnostyczne w większości mogą być wykonane w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania od lekarza Narodowego Funduszu Zdrowia. W trybie jednodniowym będą wykonywane również badania inwazyjne. Pobyt w szpitalu jest dedykowany dla chorych z ostrym zachorowaniem lub w stanie zagrożenia życia i obejmuje przede wszystkim procedury lecznicze. Sytuacja nielimitowanej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) umożliwia dostęp do diagnostyki zarówno szpitala w Legionowie jak i w jednostce WIM na podstawie skierowania od lekarza POZ.

red

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *