LEGIONOWSKi. Zakaz samorządowej propagandy?

2018-12-18 7:03:49

Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz posłowie Kukiz 15 chcą wprowadzenia zakazu wydawania prasy przez samorządy lokalne. Ich zdaniem wydawanie takiej prasy prowadzi do zjawisk patologicznych.
Kukiz 15 złożył w tej sprawie projekt zmiany ustawy Prawo Prasowe


W połowie października br. posłowie Kukiz `15 złożyli w Sejmie projekt zmiany ustawy Prawo prasowe. Miałaby polegać na wprowadzeniu zakazu wydawania prasy przez samorządy lokalne. Nowelizację popierają Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na niepokojące zjawiska związane z wydawaniem takiej prasy. Z uzasadnienia wynika, że pisma takie zwykle nie mają wiele wspólnego z niezależnym dziennikarstwem. Nie są w stanie wypełniać funkcji kontrolnej prasy, bowiem samorząd wydający prasę, nie może skutecznie kontrolować sam siebie. Za to nieraz, gazety takie stanowią narzędzie do promowania lokalnych polityków.
Według wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki prasa samorządowa ogranicza debatę publiczną, uniemożliwia patrzenie władzom na ręce, ogranicza rynek prasy i wolność słowa.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka twierdzi natomiast, że wydawanie prasy przez samorządy budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z szeregiem konstytucyjnych wartości, w tym z gwarancjami wolności słowa i obywatelskim prawem do informacji. Zdaniem Fundacji, zakaz powinien objąć nie tylko same urzędy, ale także jednostki budżetowo oraz przedsiębiorstwa z udziałem gminy, powiatu lub województwa.
Funkcjonowanie prasy samorządowej utrudnia również działanie na tym samym rynku prywatnych tytułów prasowych.

WD.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *