Facebook

LEGIONOWSKI. Żołnierze mazowieckiej brygady złożą przysięgę w Węgrowie

2018-11-19 1:00:42

Blisko 80 ochotników z Północnego Mazowsza wypowie słowa roty przysięgi, tym samym stając się pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego


W niedzielę, 25 listopada o godz. 13:00 na Rynku Miejskim w Węgrowie odbędzie się ceremonia zaprzysiężenia nowych Terytorialsów, którzy zasilą szeregi trzech batalionów lekkiej piechoty 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Ochotnicy zostali powołani do służby 10 listopada br., pochodzą z całego rejonu odpowiedzialności brygady, który stanowi północna część Mazowsza wraz z 7 dzielnicami Prawobrzeżnej Warszawy. Wywodzą się z różnych środowisk, reprezentują różne zawody, mają swoje pasje, zainteresowania, a także unikatowe umiejętności. Wśród tych, którzy złożą za kilka dni przysięgę są uczniowie, studenci, pracownicy administracyjni, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele, instruktorzy wszelakich sportów, a nawet kominiarz i aktorka teatralna. Dane statystyczne pokazują, że średnia wieku żołnierza OT to 32 lata, a zdecydowaną większość, bo aż 70% stanowią ludzie młodzi, w wieku poniżej 35 lat. Blisko 77% jest aktywnych zawodowo, a ok. 15% studiuje. Około 50% ma wykształcenie średnie, a 32% wyższe. Co dziesiąty Terytorials jest kobietą.
Przysięga wojskowa jest ukoronowaniem intensywnego i wymagającego szkolenia 16-dniowego, jakie musi odbyć każdy ochotnik, chcący zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej. Obecnie takie szkolenie podstawowe odbywa się na Placu Ćwiczeń Taktycznych „Targonie”, w pobliżu Ciechanowa. Terytorialsi szkolą się pod okiem instruktorów, którzy odbyli kurs instruktorsko – metodyczny z udziałem Mobilnego Zespołu Szkoleniowego, złożonego z byłych żołnierzy jednostek specjalnych. Szkolenie podstawowe jak i wyrównawcze (przeznaczone dla osób, które już miały styczność z wojskiem), stanowi dopiero początek drogi dla ochotników, bowiem cały cykl szkolenia żołnierza OT trwa 3 lata i obejmuje szkolenia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały. Po trzech latach i odbyciu minimum 124 dni szkoleniowych, żołnierze zostaną poddani certyfikacji, a po jej pozytywnym zakończeniu uzyskują status gotowości bojowej (combat ready). Szkolenia w WOT odbywają się głównie w weekendy, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę ze służbą wojskową.
Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy blisko 15 tys. żołnierzy, z czego 12,5 tys. stanowią ochotnicy.

WOT na Północnym Mazowszu

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT, jest jedną
z dwóch Brygad OT na terenie województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą
4 bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w 4 rejonach północnego Mazowsza:
w Ciechanowie, Komorowie, w Siedlcach i w Zegrzu (w trakcie formowania). Dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady jest płk dypl. Andrzej Wasielewski. Misją 5. Mazowieckiej Brygada Obrony Terytorialnej, jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych
w stałym rejonie odpowiedzialności, który obejmuje 17 powiatów. Natomiast w czasie wojny Brygada stanowić ma wsparcie dla wojsk operacyjnych.
Obecnie 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej liczy już blisko 1500 żołnierzy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *