LEGIONOWSKI. Żołnierze WOT wspierają służby lotniskowe

2020-03-16 6:42:29

Na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zostali skierowani na Lotnisko Chopina w Warszawie do wykonywania zadań w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa


Decyzję o zaangażowaniu terytorialsów podjął dzisiaj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do wsparcia służb lotniskowych dziś z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało skierowanych 50 żołnierzy – ochotników. Są wśród nich ratownicy medyczni oraz żołnierze z uprawnieniami KPP.
Terytorialsi będą wykonywać pomiar temperatury oraz gromadzić i segregowa
karty lokalizacyjne wszystkich pasażerów przylatujących do Polski do odwołania.
Od czwartku, 12 marca br., od godz. 9.00 Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania, przechodząc z modelu szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Całość formacji jest obecnie w stanie 12 godzinnej gotowości do działania. Wybrane grupy żołnierzy o określonych specjalnościach wojskowych wchodzą w 6 godzinną gotowości do podjęcia działań.

Formacja już jest angażowana i gotowa do dalszych działań, które mają na celu zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa.
Na chwilę obecną WOT wspiera funkcjonariuszy Straży Granicznej na sześciu punktach kontrolnych na granicy województwa śląskiego. Na wniosek wojewody dolnośląskiego realizowane jest wsparcie transportowe. Na terenie całego kraju żołnierze WOT objęli opieką kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Wsparcie polega na izolowaniu kombatantów od potencjalnych źródeł zakażenia wirusem poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb (zakupy, transport).
Dowódcy Brygad OT utrzymują kontakcie z wojewodami i biorą udział w posiedzeniach WCZK.
W celu szybszej koordynacji przedsięwzięć z ramienia dowództwa WOT zostali delegowani oficerowie łącznikowi do Ministerstwa Zdrowia. Trwa planowanie dalszego zaangażowania.

 

Źródło: ppor. Jolanta Maciaszek

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *