LIST. Wójt: za taką kwotę nie było chętnych

2016-03-11 11:49:00

Odpowiedź Urzędu Gminy Wieliszew w sprawie publikacji w TiO „Rewitalizacja czy afera”.

Szanowni Państwo,

w związku z artykułem „Rewitalizacja czy afera”, który ukazał się na łamach tygodnika To i Owo, a dotyczył rewitalizacji Jeziora Wieliszewskiego, chciałbym przypomnieć, że sprawa ta była badana dwukrotnie przez Prokuraturę oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie. Nie stwierdzono żadnych uchybień czy zaniedbań. ( Mimo to pozwolę sobie jeszcze raz skonfrontować swoją wiedzę z treścią artykułu).

Przez 30 lat w sprawie Jeziora Wieliszewskiego nie działo się kompletnie nic. Akwen zarastał i były do niego wyrzucane śmieci. Przez ten czas nikt nie wykazał się wolą uprzątnięcia zbiornika. W 2013 roku podjęliśmy się wyzwania jakim była rewitalizacja jeziora. Od samego początku prac mieliśmy świadomość, że to nie będzie proces łatwy, ponieważ wiązało się to z oczyszczeniem zaśmieconego zbiornika wodnego, usunięciem trzcin i pogłębieniem dna. Prace zostały podzielone na części do realizacji w kolejnych latach. Po ogłoszeniu przetargu w 2013 r. na prace rewitalizacyjne zgłosiły się 3 firmy, najdroższa oferta wynosiła 580.068 zł. najtańsza 158.500 zł. Zakres prac obejmował oczyszczenie dna, odmulenie i pogłębienie Jeziora Wieliszewskiego na obszarze 1 ha oraz wykonanie 1400 mb kanału dla umożliwienia odpływu wody. W kolejnym 2014 roku, w dwóch następnych etapach wykonaliśmy rewitalizację dalszych 3 ha. Całość robót – 4 ha i 1400 mb kanału za około 690.000 zł. – za 1 ha średnio około 170.000 zł.

W artykule autor przytacza podaną przez mieszkańców kwotę 90 tys. złotych jako wystarczającą na wykonanie tych prac na obszarze 4 ha. Jednak chętnych do wykonania robót za takie pieniądze nie było – ci, którzy dzisiaj tak mówią, nie zgłosili się do postępowań przetargowych. Pisanie o tym, że mieszkańcy chcieli wykonać te prace własnymi siłami i własnym sprzętem oraz że nie dopuszczono ich do tych prac jest pisaniem nieprawdy. Faktem jest, że Wspólnota wsi Wieliszew podpisała umowę z firmą zewnętrzną co faktycznie miało skutkować powstaniem kopalni kruszywa na cennym przyrodniczo terenie Jeziora Wieliszewskiego.

Dla porównania w tym samym czasie Wspólnota Wiejska Góry przeprowadziła rewitalizację Wielkiej Stopy (akwen wodny w miejscowości Góra) o powierzchni około pół hektara – koszt wyniósł 150 tys. zł.

Kolejną nieprawdą zawartą w artykule jest stwierdzenie, że na etapie zlecania robót określono w przetargu, że przy pracach nie wolno używać koparki. Jest ona wymieniona w treści materiałów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w każdym z trzech postępowań przetargowych.

Poruszana jest również sprawa głębokości Jeziora Wieliszewskiego. Proszę wziąć pod uwagę fakty, które w rozmowie z informatorami nie zostały przez autora artykułu poruszone. Dzięki wykonanym pracom został udrożniony przepływ jeziora co miało bezpośrednie przełożenie również na zmianę wysokości lustra wody. W czasie rozpoczynania prac woda momentami przelewała się górą przez mostek przy ul. Spacerowej. Poprzez wykonanie pierwszej części prac w roku 2013 uzyskano planowaną głębokość 1 m (tyle jest zapisane w pierwszej specyfikacji). Po udrożnieniu kanału odpływu z biegiem kolejnych miesięcy woda opadła i płynie teraz poniżej płyty mostka. Po to te prace wykonaliśmy, więc pomiar wykonany po dwóch latach od wykonania prac nie może być uznany za pomiar w tych samych warunkach. Istotne też jest to, że w roku 2015 w całej Polsce panowała susza. Proszę sobie przypomnieć w jakim stanie były rzeki i zbiorniki wodne na terenie całego kraju. Znacznie obniżył się stan wód gruntowych, co miało również bezpośredni wpływ na wysokość lustra wody w czasie prowadzonych badań bio-chemicznych Jeziora Wieliszewskiego.

Podjęte przez Gminę Wieliszew działania bezpośrednio przyczyniły się do poprawy stanu Jeziora Wieliszewskiego. Cieszy nas fakt, że w centrum naszej Gminy jest zadbane i przyjazne miejsce. Ze swojej strony dokładam wszelkich starań, żeby poprawiać komfort naszych mieszkańców życia. Przed nami jeszcze wiele pracy, która mam nadzieję zyska przychylność w Państwa oczach, a poprawa stanu Jeziora Wieliszewskiego jest odbierana jako dbanie o miejsce z którego się wywodzimy.

Paweł Kownacki

Wójt Gminy Wieliszew

Więcej o tej sprawie przeczytasz:

WIELISZEW. Rewitalizacja czy afera?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *