Matury poniżej średniej

2016-07-13 1:43:19

W powiecie legionowskim na 410 uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości, maturę zdało tylko 297. Średnia zdawalność egzaminu wyniosła więc 72 proc. i była niższa od średniej krajowej (79,5 proc.).

W maju br., w skali całego kraju, do egzaminu maturalnego przystąpiło 258 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na tę liczbę składało się 170 tys. absolwentów liceów i 88 tys. absolwentów techników. Według wstępnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), łącznie 79,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało egzamin dojrzałości, a 15 proc. oblało jeden przedmiot i ma prawo do egzaminu poprawkowego. W tym roku matura poprawkowa odbędzie się pod koniec sierpnia. Natomiast 5,5 proc. nie zdało większej liczby egzaminów. Dlatego do matury będzie mogło przystąpić dopiero za rok. Według danych CKE, matura znacznie lepiej poszła w liceach ogólnokształcących, bo 85,2 proc. uczniów zdało egzamin dojrzałości. W technikach natomiast maturę zdało tylko 68,4 proc. uczniów.

W powiecie legionowskim wyniki matur były jeszcze gorsze. Z 410 uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości, maturę zdało tylko 297 absolwentów. Matury nie zdało więc 113 uczniów. Średnia zdawalność egzaminu w powiecie legionowskim wyniosła tylko 72 proc. i była niższa od średniej krajowej (79,5 proc.) Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych : z polskiego i języka obcego. Obowiązkowe było także przystąpienie do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

ML

Fot. Jarosław Kopeć

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *