MAZOWIECKIE. Podwyższone stężenie zanieczyszczeń

2018-02-19 6:23:38

Po raz kolejny w tym miesiącu Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało komunikat dot. podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza. 


I stopień zanieczyszczenia powietrza obowiązuje na obszarze całego woj. Mazowieckiego. Ostrzeżenie obowiązuje do 20 lutego.

W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
    osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • zaniechać palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

Komentarze

1 komentarz

  1. Michał odpowiedz

    Na os. Jagiellońska przy granicy z os. Sobieskiego strasznie dusi w gardło. Czy ktoś z tym cos zrobi? My tracimy zdrowie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *