MAZOWSZE. Baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19

2021-03-19 6:59:05

Od początku marca br. sukcesywnie wydawane są kolejne decyzje, w celu powiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 na terenie Mazowsza. Obecnie trwają prace nad poszerzeniem bazy łóżkowej w kilkunastu podmiotach leczniczych na II poziomie zabezpieczenia o kolejne ok. 500 miejsc. Pacjenci są też hospitalizowani w szpitalach tymczasowych, w których baza łóżkowa również jest systematycznie powiększana. Pierwszych pacjentów przyjęto już do nowo uruchomionego szpitala tymczasowego w Ostrołęce. Poszerzono również bazę łóżkową w Szpitalu Południowym w Warszawie, dzięki m.in. decyzjom o skierowaniu personelu medycznego, wydawanymi przez Wojewodę

W czwartek (18 marca) Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił w trakcie spotkania z dyrektorami mazowieckich szpitali zwrócił się z prośbą o rzetelne raportowanie dostępności i zajętości łóżek dla pacjentów z Covid-19 w placówkach. Zaznaczył, że wydawane decyzje są podyktowane dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w województwie. Wojewoda zaapelował również o współpracę i wyrozumiałość w pozyskiwaniu personelu medycznego do szpitali tymczasowych, które są niezbędne w zapewnieniu ciągłości świadczeń medycznych wszystkich pacjentów Mazowsza.

– Zdrowie mieszkańców Mazowsza jest priorytetem dla nas wszystkich, dlatego wyzwanie przed jakim stoimy, dotyczy każdego z nas. Potrzebujemy szpitali tymczasowych, żeby odciążyć pozostałe placówki. Do sprawnego ich uruchomienia niezbędny jest personel medyczny. Proszę kolejny raz o wzajemne zrozumienie i pomoc, tak aby pacjenci z Covid-19, mieli dostęp do świadczeń medycznych. Apeluję ponownie o przemyślenie i wskazanie kilku pielęgniarek i lekarzy oraz pozostałych chętnych, których oddelegowanie nie będzie szkodą dla placówki macierzystej. Osoby te mogą podjąć pracę w placówkach tymczasowych, albo w nich dyżurować. Jedna czy dwie osoby oddelegowane nie sparaliżują pracy całej placówki macierzystej- powiedział Wojewoda Mazowiecki.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w województwie mazowieckim na wszystkich poziomach zabezpieczenia (I poziom – dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, II poziom – dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, III poziom – szpital MSWiA w Warszawie) obecnie przygotowane są 4 443 łóżka dla pacjentów z koronawirusem, w tym 437 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 3 442 łóżka, w tym 368 łóżek respiratorowych. Na II poziomie zabezpieczenia na Mazowszu przygotowanych jest obecnie 2 848 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 292 miejsca respiratorowe, z czego zajętych jest 2 468 łóżek, w tym 270 miejsc respiratorowych. W Warszawie również są wolne miejsca. Na wszystkich poziomach zabezpieczenia w stolicy jest 1 925 miejsc, z czego zajętych jest 1 502. Na II poziomie zabezpieczenia w Warszawie są obecnie 950 łóżek, z czego zajętych jest 751 łóżek. Jak wynika z wcześniej przytoczonych informacji – liczba miejsc dostępnych dla pacjentów z COVID-19 jest na bieżąco poszerzana.

Wojewoda Mazowiecki od początku pandemii na bieżąco monitoruje sytuację w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz czas pracy zespołów ratownictwa medycznego od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu przekazania pacjenta do szpitala. Służby Wojewody analizują czas oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego, które przekazują pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć. Na bieżąco w trybie pilnym wyjaśniane są również sytuacje, w których przekazanie pacjenta było wydłużone. Od 1 do 14 marca br., odnotowano 6 609 interwencji na terenie m.st. Warszawa, w tym 28 incydentów związanych z długim czasem przetrzymywania ZRM.
Ponadto, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego, wraz z zespołem, monitoruje 24 godziny na dobę sytuację w ratownictwie medycznym. We wszelkich trudnych przypadkach podejmuje interwencję i wspomaga pracę zespołów ratownictwa medycznego. Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów. Wszystkie takie przypadki są wyjaśnianie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W celu zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z COVID-19, Wojewoda Mazowiecki na bieżąco poszerza bazę łóżkową na II poziomie zabezpieczenia. Ostatnio wydane decyzje dotyczą m.in.:

– Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie o dodatkowe 40 łóżek, w tym 2 miejsca respiratorowe (łącznie 80 łóżek, w tym 5 miejsc respiratorowych);

– Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie o dodatkowe 50 łóżek (łącznie 81 łóżek, w tym 2 miejsca respiratorowe);

– Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie o dodatkowe 24 łóżka (łącznie 92 łóżka, w tym 12 miejsc respiratorowych);

– Centrum Medyczne w Radzyminie na zapewnienie łącznie 27 łóżek, w tym 3 miejsc respiratorowych;

– Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na zapewnienie łącznie 46 łóżek i 4 miejsc respiratorowych.

Jednocześnie informujemy, że w celu zabezpieczenia świadczeń medycznych dla mieszkańców Mazowsza zakażonych koronawirusem i odciążenia pozostałych placówek, w przypadku zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19 oraz koniecznością hospitalizacji pacjentów, utworzone zostały na Mazowszu szpitale tymczasowe również w Warszawie, które stanowią rezerwę dla bazy łóżkowej w województwie. Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego uruchomiony został szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego w Warszawie, który przyjmuje pacjentów. Zgodnie z decyzją Wojewody docelowo ma on zapewnić nie mniej niż 300 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym nie mniej niż 80 miejsc respiratorowych. Wojewoda Mazowiecki zapewnił finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości łącznej 25,7 mln zł.

Według raportów przekazywanych 18 marca br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w szpitalach tymczasowych hospitalizowanych jest:

– w Szpitalu Południowym w Warszawie 60 pacjentów, w tym 10 pod respiratorem;

– w Szpitalu w Płocku 40 pacjentów;

– w Szpitalu w Siedlcach 98 pacjentów, w tym 14 pod respiratorem;

– w Szpitalu modułowym WIM 56 pacjentów, w tym 12 pod respiratorem;

– w Szpitalu na Okęciu 23 pacjentów, w tym 1 pod respiratorem;

– w Szpitalu na Stadionie Narodowym 271 pacjentów, w tym 20 pod respiratorem. Dyrekcja Szpitala deklaruje stopniowe udostępnianie kolejnych modułów;

– w Szpitalu w Ostrołęce 10 pacjentów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *