Miało być centrum sportowe, a nie szkoła

2019-08-02 5:04:19

Obiekt przy ul. Parkowej 27 został oddany do użytku jako centrum szkoleniowo-sportowe. Według planu zagospodarowania, teren ten przeznaczony jest na usługi sportu, dlatego nie przeprowadzono przetargu na jego sprzedaż. Jednak nabywcy działki uruchomili tam szkołę. Czy jest to zgodne z prawem i czy zamierzają to wyjaśnić powołane do tego organy?


Teren przylegający do stadionu miejskiego u zbiegu ulic Parkowej i Ostrobramskiej w 2015 r. został sprzedany przez miejska spółkę KZB prywatnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedaż odbyła się bez przetargu, a  przedstawiciele władz miasta tłumaczyli brak przetargu oraz niewygórowaną cenę tym, że działka może być przeznaczona tylko pod działalność sportową.

Zbudowali centrum sportowo-szkoleniowe

Budowa na działce przy stadionie rozpoczęła się jeszcze przed transakcją sprzedaży działki. Została też błyskawicznie ukończona i budynek został oddany do użytku we wrześniu 2016 r.
Z dokumentów, do których dotarliśmy wynika, iż obiekt został odebrany również jako centrum sportowo-szkoleniowe, a nie szkoła. Takie zapisy znalazły się w wydanym przez starostę pozwoleniu na budowę, wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz w opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Uruchomili szkołę

Pomimo odbioru obiektu jako centrum sportowo-szkoleniowego, przy ul. Parkowej 27 B od 1 września 2016 r. zaczęło działać gimnazjum, czyli szkoła. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta wynika, że działająca przy ul. Parkowej 27B placówka „jak każda szkoła” otrzymuje dotację z budżetu Gminy Legionowo. Sama spółka reklamuje się również w wielu miejscach, obwieszczając, że przy ul. Parkowej prowadzi szkołę.

Co na to organy?

Postanowiliśmy obecnie zapytać Urząd Miasta, PINB oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, czy wiedzą jaki rodzaj działalności prowadzony jest w obiekcie przy ul. Parkowej 27 B, zbudowanym i odebranym jako centrum sportowo-szkoleniowe.
Odpowiedzi z Urzędu Miasta w Legionowie były wymijające. – „Prezydent wydaje jedynie zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale tylko na etapie pozwolenia na budowę” – napisał zastępca prezydenta. Nadzór budowlany odpowiedział, że – „z wyjaśnień złożonych przez współwłaściciela (szkoły – przyp. red.) oraz przedłożonych dokumentów wynika, że w ww. budynku prowadzona jest działalność sportowo-edukacyjna.” O działalności sportowej ma świadczyć m.in. funkcjonowanie w budynku uczniowskich klubów sportowych. Z kolei z informacji uzyskanych od Kuratorium Oświaty w Warszawie wynika, iż na ul. Parkowej 27B w Legionowie funkcjonowało Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe, a od 1 września 2019 r. w lokalizacji tej będzie funkcjonowało Niepubliczne Liceum Językowe ACADEMY OF THE FUTURE. Nikt z zapytanych nie pokusił się jednak o ocenę, czy działalność prowadzona w budynku przy ul. Parkowej jest zgodna z zapisami planu miejscowego oraz pozwoleniem na użytkowanie obiektu.

Paweł Szyling

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *