Facebook


„Miejscowa” na monitorowanym?

2017-07-13 3:57:00

Na ręce Prezydenta Miasta Legionowo, Romana Smogorzewskiego wpłynęła interpelacja radnego Andrzeja Kalinowskiego, który domaga się kontroli właścicielskiej w spółce KZB Legionowo Sp. z o. o. Kontrola ta miałaby dotyczyć wydawania przez KZB bezpłatnej gazety


W interpelacji radny prosi o przedstawienie miesięcznych kosztów wydawania gazety „Miejscowa na Weekend” z wyszczególnieniem, kosztów pracowniczych wraz z liczbą pracowników współpracujących, kosztów tantiem za artykuły, kosztów druku, kosztów kolportażu oraz przychodu z reklam i ogłoszeń.
Swoje roszczenia, radny opiera o art. 212 kodeksu spółek handlowych.

KT.

Komentarze

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *