NIEPORĘT. Co z podwyżką podatków?

2015-11-23 6:22:57

Gmina nie podniesie podatków od nieruchomości i transportu, a dodatkowo obniża cenę skupu żyta, znosi opłatę klimatyczną, jak i targową. To bez wątpienia dobra wiadomość dla mieszkańców, inwestorów, jak i turystów przybywających nad Jezioro Zegrzyńskie. Ale czy dobra dla gminnego budżetu?

 

Ponieważ zmieniła się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca przewidział możliwość fakultatywnego poboru opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej), targowej, czy też obniżenia ceny skupu żyta. Oznacza to, że gminy mogą, ale nie muszą pobierać powyższych opłat.

Likwidacja opłat

Opłata miejscowa jest pobierana od osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłatą tą były objęte Białobrzegi, Rynia, Nieporęt, Stanisławów Pierwszy i Zegrze Południowe. Opłata wynosiła 1,80 zł za każdy dzień pobytu. Radni znieśli dotychczas obowiązującą opłatę. Zniesiono też opłatę targową. – Likwidujemy niektóre opłaty, np. targową z której uzyskujemy skromny dochód, a więcej nas kosztują czynności formalno-prawne, aby tą opłatę wyegzekwować. Również z opłaty miejscowej rezygnujemy. Generalnie nasza polityka obniżania, czy też likwidacji co niektórych podatków, powinna być bardzo przyjazna dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów – przekonuje wójt Maciej Mazur. Ponadto gmina obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjętą przez GUS, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego z 53,75 zł za 1 dt do 50 zł za 1 dt. – Obniżenie ceny skupu żyta jest pozytywne dla mieszkańców, bo od tej ceny wylicza się tzw. podatek rolny, czyli rolnicy będą w związku z tym płacili mniej – przekonuje Marta Damm-Świerkocka.

Podatki na tym samym poziomie

Określono stawki podatku od nieruchomości: od gruntów związanych z prowadzoną działalnością gosp. – 0,78 zł/m2, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł/1 ha powierzchni, od pozostałych gruntów – 0,26 zł/m2 powierzchni, niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3 zł/m2 powierzchni. Określono też stawki podatku od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,64 zł/m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gosp. – 19,76 zł/m2 z wyjątkiem żłobków i klubów dziecięcych dla których stawka wynosi 9,88 zł/m2, zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,02 zł/m2, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł/m2, pozostałych – 6,60 zł/m2 powierzchni. Ponadto 2 proc. od wartości budowli i 1 proc. od budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, czy też odprowadzaniem ścieków. – Z uwagi na brak inflacji ustaliliśmy, że podatki pozostawiamy na dotychczasowym poziomie. Wysoki podatek odstrasza inwestorów i mieszkańców do tego, aby się budowali, a my powinniśmy ich w jakiś sposób do tego zachęcać – podsumował Maciej Mazur. Stawki opłat transportowych również pozostają na niezmienionym poziomie.

Wpływy z PIT zmaleją?

– Dość istotne zmiany zdarzyły się w naszym Państwie i to te istotne, dotyczące finansów. Zapowiedzi nowej ekipy rządzącej dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku, dodatkowych pieniędzy dla osób posiadających dzieci i inne obietnice, będą bardzo mocno wpływały na nasz budżet. Szczególnie na dochody z PIT-u. I musimy się nastawić na to, że polityka inwestycyjna musi być rozważna, aby w którymś momencie nie zabrakło nam środków finansowych – powiedział Maciej Mazur. Wójt podkreślił, że ostatnie lata były dla gminy bardzo owocne w inwestycje. Powstały szkoły, sale gimnastyczne, drogi, oświetlenie i utrzymanie tej infrastruktury więcej kosztuje. Po wprowadzeniu zmian w przepisach, budżet gminy może zostać uszczuplony o kilka mln zł.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *