NIEPORĘT. Coraz mniej azbestu

2015-11-16 1:15:00

Gmina Nieporęt w tym roku kontynuowała akcję usuwania azbestu z nieruchomości, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Łącznie z 25 nieruchomości odebrano ponad 80 ton niebezpiecznego azbestu za blisko 35 tys. złotych.

We wrześniu, wyłoniona w przetargu firma zakończyła demontaże z dachów i odbieranie składowanych luzem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nieporęt. W sumie odebrano 80,68 ton azbestu z 25 nieruchomości, a następnie przetransportowano je do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych. Realizacja zadania została sfinansowana w 85 proc. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 427,42 zł. Od początku akcji do obecnej chwili gmina Nieporęt przeznaczyła na usuwanie azbestu 372 205,36 złotych ze środków własnych i dotacji, co pozwoliło na usunięcie 990 ton szkodliwego eternitu z terenów gminy.

Osoby, chcące usunąć azbest składowany na posesji lub znajdujący się na dachu budynku, zapraszamy do Urzędu Gminy Nieporęt, Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. nr 30, w celu złożenia stosownego wniosku do 15 lutego 2016 roku. Dofinansowanie obejmuje następujący zakres prac: demontaż z dachów płyt azbestowych, zbieranie składowanego luzem azbestu, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby wniosków gmina Nieporęt wystąpi do WFOŚiGW w Warszawie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu ze środowiska w 2016 roku.

Oprac. JR

Zdjęcie: UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *