NIEPORĘT. Czekając na wschodnią obwodnicę Warszawy

2016-03-30 3:52:50

Na ostatniej sesji rady gminy wójt zakomunikował, że rozpoczął działania na rzecz modernizacji Drogi Wojewódzkiej 631, która miałaby stać się
w przyszłości wschodnią obwodnicą Warszawy.

Niedawno na wniosek wójta Macieja Mazura starosta wołomiński zwołał konwent powiatu wołomińskiego, gdzie samorządowcy omawiali działania na rzecz wspólnego stanowiska ws. modernizacji DW 631. Odkąd Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zerwał umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na wykonanie tej drogi, to samorządowcy chcieliby poprawy parametrów całej trasy. Podobny konwent samorządowców odbył się również w powiecie legionowskim. W środę 23 marca wszyscy przedstawiciele gmin, których dotyczy ta droga, spotkali się z dyrektorem MZDW. Samorządowcy mogli przedstawić swoje oczekiwania wobec DW 631.

Most do zamknięcia
Zdaniem wójta DW 631, która przebiega przez Nieporęt i stanowi istotny układ komunikacyjny łączący Nowy Dwór Maz. z Warszawą, wymaga natychmiastowej poprawy. – Na odcinku od skrzyżowania z DK 61 w Zegrzu do Rembertowa droga jest w bardzo złym stanie technicznym. A na dodatek, występuje tam bardzo zwiększony ruch kołowy – przekonuje Mazur. Jak dalej przypomina, Jezioro Zegrzyńskie w zasadzie jest jedynym zbiornikiem wokół Warszawy i zapewne dlatego na tej drodze istnieje kilka punktów kolizyjnych zwłaszcza wzdłuż „Dzikiej plaży”, a w okresie wakacyjnym tworzą się tam gigantyczne korki. Dowiedzieliśmy się również, że most na Kanale Żerańskim w Nieporęcie jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu generalnego w przeciwnym razie może on zostać zamknięty. Zdaniem wójta DW 631 jest dlatego tak ważna, gdyż w przyszłości mogłaby stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy. A brak jej udrożnienia powoduje duże utrudnienia w ruchu dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż tej drogi.

Odsunąć drogę od jeziora
Inwestycja jest wprowadzona do strategii województwa Mazowieckiego, a więc są zarezerwowane i zabezpieczone środki unijne na wykonanie całej dokumentacji projektowej. Inwestor jakim jest MZDW będzie niedługo ogłaszał kolejne zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej. – Wszyscy chcemy, żeby ta droga osiągnęła odpowiednie parametry nie na rok, dwa, czy 5 lat, tylko żeby te parametry były takie, żeby tę przepustowość zachować za 20, 30, czy 50 lat – przekonuje Mazur. Stąd gmina stoi na stanowisku, aby parametry DW 631 uwzględniały wykonanie dwujezdniowej, a nawet trzyjezdniowej drogi. Gmina chce również odsunięcia drogi od Jeziora Zegrzyńskiego tak, żeby nie powodowało to wypadków w okolicach nieporęckiej dzikiej plaży. Wójt za wzór jaki powinien obowiązywać na całej długości trasy podaje pierwszy odcinek zmodernizowanej DW 631 od Rembertowa do ronda w Zielonce. – Ten odcinek został bardzo dobrze zmodernizowany, są dwie jezdnie, są ścieżki rowerowe. I tam, gdzie zawsze się korkowało jest teraz płynność przejazdu – podsumował Maciej Mazur.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *