NIEPORĘT. Dobry rok

2017-01-08 11:49:59

Wójt Nieporętu Maciej Mazur podsumowuje 2016 rok i zdradza plany na rok 2017.

Zrealizowaliśmy wiele istotnych inwestycji, jedną z najważniejszych była wykonana w rekordowo krótkim czasie rozbudowa szkoły w Józefowie. Spośród inwestycji drogowych największe to przebudowa ul. Małołęckiej w Aleksandrowie i Nieporęcie na odcinku 2 km, budowa ul. Chabrowej w Nieporęcie i Granicznej w Zegrzu Południowym.

Drogi i kanalizacja
Wspólnie z powiatem zrealizowaliśmy przebudowę ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej i ul. Szkolnej w Izabelinie, a z gminą Radzymin wykonaliśmy oświetlenie ul. Fortowej w Beniaminowie. Razem z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonaliśmy budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie, aż do granicy z Warszawą.
To był kolejny dobry rok dla inwestycji wodno-ściekowych. Ogłosiliśmy przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym. Na jej realizację otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 6 mln złotych. Zleciliśmy wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie i Józefowie oraz w ul. Zegrzyńskiej i Rumiankowej w Nieporęcie. Ogłosiliśmy też przetarg na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie.

Szkoły i przedszkola
Ważne inwestycje zrealizowaliśmy na terenie szkół i przedszkoli. To m.in. termomodernizacja szkoły w Nieporęcie czy remont parkingu oraz chodnika na placu zabaw w przedszkolu w Nieporęcie. Przystąpiliśmy też do realizacji budowy sali sportowej przy szkole w Białobrzegach. Obecnie trwa procedura przetargowa, zmierzająca do wyłonienia wykonawcy prac, które rozpoczniemy w 2017 r. I jeszcze jedna inwestycja na terenie szkół – zamontowaliśmy w nich łącznie 10 źródełek wody pitnej. Swobodny dostęp do wody pitnej na terenie szkoły ma istotne znaczenie dla zdrowia uczniów.

Zdrowie i rekreacja
Poruszając temat zdrowia, muszę też wspomnieć o programie w zakresie rehabilitacji leczniczej, finansowanym z budżetu gminy, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zdrowy wypoczynek i rekreację oferują mieszkańcom gminy oraz turystom tereny portów Nieporęt i Pilawa nad Jeziorem Zegrzyńskim. Przyjęta przez radnych w 2016 r. „Koncepcja w zakresie kierunków docelowego zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno -Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa” stanowi podstawę do prac nad projektem architektonicznym Kompleksu.
Wkrótce możliwa będzie budowa kolejnych ścieżek rowerowych na terenie gminy. Wspólny projekt ośmiu gmin, w tym gminy Nieporęt, dotyczący budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych, znalazł się na I miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzięki dofinansowaniu wybudujemy w naszej gminy łącznie 6,7 km ścieżek rowerowych. Wartość tego projektu to 6,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 5,3 mln zł.

Otwarcie na sport
Tereny gminy Nieporęt coraz częściej wybierane są na miejsce organizacji dużych imprez sportowych. Odbywają się już u nas dwa międzynarodowe triathlony, w styczniu 2017 r. współorganizujemy Runmageddon, w lutym odbędzie się wyścig kolarski. W listopadzie tego roku zorganizowaliśmy pierwszy Bieg Niepodległości, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem.

E-usługi
Realizujemy jeszcze jeden istotny projekt „E-Urząd w Gminie Nieporęt” o łącznej wartości 2,2 mln zł. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie poprzez kompleksowe wyposażenie urzędu w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz wszechstronne zastosowanie e-usług. Uzyskaliśmy na niego dofinansowanie w kwocie 1,8 mln zł.

Walka o autobusy
Wspomnę jeszcze o ważnej sprawie, naszej kampanii na rzecz utrzymania dojazdu linii autobusowych 705 i 735 do metra. Mam nadzieję, że mobilizacja i zaangażowanie mieszkańców przyniosą pozytywny skutek.
Podsumowaniem tego roku było jednogłośne uchwalenie budżetu na 2017 r., przy pełnym składzie Rady.

Plany na 2017 rok
W 2017 roku będziemy kontynuować ważne inwestycje – m.in. budowę sali sportowej w Białobrzegach, budowę kanalizacji na osiedlach w Zegrzu Południowym i Białobrzegach oraz, być może, w Michałowie-Grabinie, budowę ścieżek rowerowych. Zaplanowaliśmy przebudowę m.in. ulicy Dworcowej w Nieporęcie, Mozarta w Stanisławowie Pierwszym oraz Gajowej w Woli Aleksandra. Oprócz wspomnianych już imprez sportowych, w 2017 r. organizować będziemy wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych, ponieważ powiat legionowski został wybrany Stolicą Kultury Mazowsza w 2017 r.
Myślę, że przy tak dobrze układającej się współpracy z radnymi i przy wsparciu pracowników Urzędu, nasze plany na 2017 rok zrealizujemy z sukcesem.

Maciej Mazur

Fot. UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *