NIEPORĘT. Drastyczne cięcie inwestycji

2015-12-27 11:47:52

Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie uchwalili budżet Nieporętu na 2016 rok, który przewiduje blisko 3-krotne zmniejszenie środków na inwestycje w gminie w stosunku do 2015 roku. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zalicza się rozbudowę urzędu gminy, jak i przebudowę dróg i budowę chodników.
Dochody gminy w 2016 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie 57 903 330 zł. Wydatki ustalono w łącznej kwocie 62 296 428 zł, z tego bieżące w kwocie 53 479 015 zł, a majątkowe związane z inwestycjami na kwotę 8 817 413 zł. Największą pozycję w planowanych dochodach bieżących stanowią przychody z podatku PIT i CIT w kwocie 22 430 000 zł, z czego udział w podatku od osób fizycznych to aż 21 580 000 zł.

3 razy mniej na inwestycje
W projekcie nieporęckiego budżetu na 2016 rok inwestycje stanowią nieco ponad 15 proc. z zaplanowanych na przeszło 57,9 mln zł dochodów gminy. To i tak w porównaniu z 2015 rokiem ogromny, bo blisko 3-krotny spadek przeznaczonych środków na inwestycje, bo aż o 15,4 mln zł. Taką postawę można tłumaczyć wypowiedzią wójta na jednej z sesji na której stwierdził, że obietnice socjalne nowego rządu choć nie są złe, to odbiją się w jakimś stopniu na budżetach gmin, chociażby z mniejszego wpływu z podatku PIT. Warto nadmienić, że na razie w przyszłorocznych wydatkach inwestycyjnych gminy Nieporęt nie pojawiają się dotacje zewnętrzne. Natomiast przeszło 26 proc. środków wszystkich zaplanowanych inwestycji przeznaczono na projekt, rozbudowę i wyposażenie Urzędu Gminy Nieporęt. Na ten cel zabezpieczono 2,3 mln zł.

Troska o gimnazja
Na rozbudowę podstawówki w Józefowie zabezpieczono przeszło 1,5 mln zł. Z kolei 1 mln zł kosztować będzie przebudowa nieporęckiej podstawówki wraz zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu. Na ten cel w projekcie budżetu zabezpieczono 415 tys. zł. Zaplanowano również dokończenie oszacowanej na łączną kwotę blisko 673 tys. zł modernizacji podstawówki w Wólce Radzymińskiej (300 tys. zł) oraz wartą przeszło 2,5 mln zł przebudowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Białobrzegach (200 tys. zł). – Najbardziej się martwię o gimnazja. Ja też nigdy nie byłem ich zwolennikiem, ale to ta sama ekipa zmieniła ustawę wprowadzając gimnazja i ta sama ekipa tak naprawdę je likwiduje. I tak, poszły miliony złotych w jedną stronę i teraz pójdą miliony złotych w drugą stronę. Nie wiem, czy to do końca jest racjonalne – podsumował zapowiadane prze rząd reformy w systemie oświaty wójt Maciej Mazur.

Wodociągi i kanalizacja
Przedsięwzięcia związane z dalszym wodociągowaniem i kanalizowaniem gminy łącznie opiewają na kwotę przeszło 850 tys. zł. W pierwszej kolejności zaprojektowane i zbudowane zostaną wodociągi na 750 m odcinku ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich (20 tys. zł), 150 m odcinku drogi wiejskiej w Stanisławowie Pierwszym (30 tys. zł) oraz na 200 m odcinku ul. Kasztanowej w Michałowie-Grabinie (30 tys. zł). Uzupełnione również zostaną brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Ryni (10 tys. zł). W przyszłym roku ma powstać koncepcja i projekty kanalizacyjne Michałowa-Grabiny, Józefowa, Kątów Węgierskich i Rembelszczyzny (300 tys. zł), obszaru „Nieporęt-Zachód” tj. dróg poprzecznych do ulic Wolskiej i Łąkowej w Stanisławowie Drugim, Wolskiej w Woli Aleksandrze i Głównej w Józefowie (190 tys. zł), obszaru „Nieporęt-Wschód” tj. Stanisławowa Pierwszego, Izabelina, Aleksandrowa i wschodniej części Nieporętu (50 tys. zł na koncepcję kanalizacji sanitarnej), obszaru południowego wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w Nieporęcie (100 tys. zł), a także 2 nieporęckich osiedli mieszkaniowych, tj. os. Głogi (100 tys. zł) i os. wojskowego w Białobrzegach (14 tys. zł). Kanalizacja sanitarna na tych terenach zbudowana zostanie w późniejszym terminie. – Z tych spraw inwestycyjnych chyba warto powiedzieć, że w ciągu 1,5 roku wykonaliśmy ponad 20 km kanalizacji i jesteśmy na końcówce robót. Nie były to łatwe zadania, ale ta kanalizacja już jest, m. in. skończona już jest opaska kanalizacyjna Jeziora Zegrzyńskiego, zrobiony jest duży obszar Nieporętu i wydaje mi się, że mamy się czym pochwalić – powiedział na listopadowej sesji wójt Maciej Mazur.

Przebudują drogi, ułożą chodniki
Na modernizację i oświetlenie gminnych dróg publicznych łącznie przeznaczonych zostanie blisko 2,5 mln zł. Przebudowa 800 m ul. Małołęckiej w Nieporęcie, Izabelinie i w Aleksandrowie ma kosztować 0,5 mln zł. Dodatkowo ponad 477 tys. zł przeznaczone zostanie na przebudowę 1 km odcinka ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej zarządzanej przez powiat legionowski. Na drodze ułożony ma być asfalt z wyłączeniem mostu na Kanale Beniaminowskim, począwszy od ulicy Topolowej w kierunku Dąbkowizny. Wśród przebudowywanych dróg, znajdą się ulice Dworcowa (50 tys. zł), Chabrowa, Sasankowa i Różana (200 tys. zł) w Nieporęcie, Główna (50 tys. zł) i Szkolna (50 tys. zł) w Józefowie, Spacerowa (50 tys. zł) w Białobrzegach oraz ulica Graniczna (150 tys. zł) w Zegrzu Południowym. Pojawią się także nowe chodniki m. in. wzdłuż ulic Głównej w Ryni (80 tys. zł), Klonowej w Stanisławowie Pierwszym (50 tys. zł), na osiedlu Las w Nieporęcie (100 tys. zł), a także wzdłuż 2 dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę Nieporęt, Strużańskiej w Józefowie (100 tys. zł) oraz Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie i Stanisławowie Pierwszym (100 tys. zł). Ponadto nowe latarnie pojawią się na ulicach Wierzbowej (20 tys. zł) w Stanisławowie Pierwszym, Bagiennej i Wierzbowej (50 tys. zł) w Kątach Węgierskich, Rumiankowej (40 tys. zł) w Nieporęcie oraz Poligonowej w Łąkach Radzymińskich (50 tys. zł).

Sport, turystyka i rekreacja
W budżecie na 2016 rok nie brakuje pieniędzy na rozwój sportu, turystyki i rekreacji na terenie gminy. Na projekty i budowę 3 nowych nieporęckich szlaków rowerowych zabezpieczono w nim bowiem 200 tys. zł. Ścieżki dla jednośladów powstaną m. in. wzdłuż Kanału Żerańskiego na 8 km odcinku od granic gminy Nieporęt z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego, ulicy Strużańskiej, na 2,6 km odcinku od podstawówki w Józefowie do granicy z gminą Jabłonna oraz na 4,5 km odcinku od ronda w Białobrzegach do Beniaminowa. Zrealizowany ma być montaż nowego pomostu pływającego w zatoce Nieporęt w obrębie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Nieporęt-Pilawa” (150 tys. zł), a także projekt kompleksowego, turystycznego zagospodarowania całego tego obiektu (170 tys. zł). W ramach tej ostatniej inwestycji na portowych terenach przewiduje się bowiem budowę m. in. budynku, placu zabaw dla dzieci, siłowni i boiska do siatkówki. – Cały czas jesteśmy na etapie rozwijania się gminy i coraz więcej osób jest chętnych do zamieszkania na terenie naszej gminy. Prowadzimy politykę małej zabudowy. Chcemy zachować charakter gminy rekreacyjno-wypoczynkowej ze względu na to, że większość Jeziora Zegrzyńskiego przypisana jest gminie Nieporęt. Położenie pomiędzy Warszawą, a jeziorem daje naszej gminie lepsze możliwości rozwojowe – podsumował Maciej Mazur.

JUSTYNA REK

Fot. UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *