Facebook


NIEPORĘT. Gminna strona bez kontroli

2015-08-19 2:32:19

Chodzi o oficjalny fanpage Gminy Nieporęt na portalu Facebook. Pojawiają się tam zdjęcia zrobione bezzałogowym statkiem powietrznym, tzw. dronem. Wiele wskazuje na to, że są one wykonywane nielegalnie.

Wydawać by się mogło, że instytucja taka jak urząd gminy dołoży wszelkich starań, aby materiały pojawiające się na jego oficjalnym profilu będą pochodziły z legalnego źródła. To jednak nie jest do końca pewne i wzbudza wiele wątpliwości.

Na początku lipca w Komisariacie Policji w Nieporęcie złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zakwalifikowanego z art. 211 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Lotnicze. Zawiadomienie dotyczy zdjęć lotniczych wykonanych przez Studio W. J. Dąbkowscy i obejmuje wykonywanie lotów bez ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji, lub jest niezgodnie z ich treścią i warunkami. Obecnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Jak informuje oficer prasowy st. asp. Emilia Kuligowska „policjanci przesłuchują świadków, analizują dokumenty i dokonują innych ustaleń w celu potwierdzenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa”.

Urząd Gminy Nieporęt na początku stycznia tego roku podpisał umowę ze Studiem W. J. Dąbkowscy na realizację działań związanych z promocją Gminy Nieporęt na portalu Facebook – Gmina Nieporęt. Mimo, iż na profilu pojawiają się zdjęcia wykonywane z powietrza, gmina nie posiada dokumentów uprawniających Studio W. J. Dąbkowscy do wykonywania tego typu zdjęć. Kto jest zatem odpowiedzialny za ewentualne, nielegalne zdjęcia publikowane na oficjalnym fanpag-u Gminy Nieporęt? Sekretarz UG Nieporęt Barbara Kopcińka informuje, że „Studio W. J. Dąbkowscy Joanna Dąbkowska nie jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treści, zdjęcia i filmy na profilu programu Facebook Gminy Nieporęt.” Tym bardziej zastanawiające jest, dlaczego urzędnicy nie wymagają od swojego zleceniobiorcy przedstawienia wymaganych prawem dokumentów.

Właściciel firmy Studio W. J. Dąbkowscy, autor zdjęć, o których mowa zapytany o posiadanie uprawnień do wykonywania zdjęć z powietrza odmówił rozmowy na „te tematy”.

a.sulkowska@tio.com.pl
ANNA SUŁKOWSKA

Fot. dzięki uprzejmości Dragonfly Vision

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *