NIEPORĘT. Kanalizacja pompuje deficyt

2017-01-14 7:42:57

Rada gminy jednogłośnie uchwaliła budżetu na 2017 r. Ponad 21 proc. wszystkich wydatków stanowią inwestycje, w tym bardzo potrzebna wielomilionowa rozbudowa kanalizacji.

Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nieporęt na lata 2017-2025. Radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały, tak jak i za projektem budżetu na 2017 rok.

Wysokie dochody
Dochody gminy na przyszły rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie 78 mln 787 tys. zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72 mln tys. zł, co stanowi 92,14 proc. dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 6 mln 192 tys. zł, co stanowi 7,86 proc. dochodów ogółem. Największe źródło dochodów gminy to oczywiście wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którego wysokość zaplanowano na 23 mln 700 tys. zł. Wzrosła subwencja oświatowa, zaplanowana w kwocie 13 mln 815 tys. zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wypłaty w ramach programu „500+”, zaplanowano 9 mln 779 tys. zł.

Duże wydatki
Wydatki gminy ustalono zaś na kwotę 87 mln 545 tys. zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 68 mln 391tys. zł, co stanowi aż 78,12 proc. wydatków ogółem i wydatki majątkowe (inwestycje) w kwocie 19 mln 153 tys. zł, co stanowi 21,88 proc. wydatków ogółem. Najważniejsze inwestycje gminne w 2017 roku to projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach – 3 mln 650 tys.zł i Zegrzu Południowym – 2 mln 122 tys. zł, w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie – 1 mln 550 tys. zł oraz budowa sali gimnastycznej w Białobrzegach za kwotę 1 mln 800 tys. zł. – Budżet 2017 to poza realizacją obowiązkowych zadań gminy dalsze inwestycje w infrastrukturę. Ponad 7,5 mln przeznaczamy na kanalizację sanitarną i deszczową, 1,2 miliona na drogi i chodniki, kolejne tysiące na wodociągi i oświetlenie. Duże inwestycje czekają nas w szkołach gdyż modernizujemy, doposażamy, ale też planujemy budowę sali gimnastycznej w Białobrzegach. W sumie to prawie 3 mln złotych, ale możemy być z naszych szkół naprawdę dumni. Cieszy mnie też, że po raz pierwszy w budżecie zostały zarezerwowane pieniądze na inicjatywę lokalną – podsumowuje radna Marta Damm-Świerkocka.

DB

Fot. UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *