NIEPORĘT. Koniec chaosu z adresami?

2022-11-20 3:09:54

W związku z intensywnie rozwijającą się zabudową mieszkaniową przy ul. Małołęckiej w miejscowościach Nieporęt, Aleksandrów i Izabelin do końca 2022 r. jej mieszkańcy mogą składać wnioski o nadanie nazw tym ulicom. Ma to zażegnać chaos panujący w numeracji adresowej w tym rejonie


Władze Gminy Nieporęt zdecydowały o nadaniu nowych nazw w rejonie ulicy Małołęckiej w Nieporęcie, Aleksandrowie i Izabelinie. Powodem jest intensywny rozwój jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Chodzi głownie o budowle, które powstają przy drogach wewnętrznych przylegających do ulicy Małołęckiej. O problemie poinformowano na łamach urzędowych „Wieści Nieporęckich”. Nowe domy, które budowane są na wewnętrznych, często bardzo długich drogach, otrzymują numerację uzupełnioną literami alfabetu, co często utrudnia znalezienie konkretnego adresu. Gmina chce uprościć adresy. W związku z tym, właściciele dróg prywatnych przylegających do ul. Małołęckiej w miejscowościach Nieporęt, Aleksandrów i Izabelin mogą składać wnioski o nadanie tym ulicom nowych nazw. Propozycje można składać w miejscowym urzędzie, albo w sposób tradycyjny, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Można to uczynić do końca 2022 r. – Informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Nieporęt, pok. Nr 7 i 8 tel.: (0-22) 767-04-12 – zachęcają nieporętczan lokalni samorządowcy.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *