NIEPORĘT. Michałów-Grabina podpięty do „Czajki”

2017-03-20 1:57:04

14 marca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomiędzy gminą Nieporęt reprezentowaną przez wójta Macieja Mazura, a NFOŚiGW reprezentowaną przez prezesa zarządu Kazimierza Kujdę, zawarta została umowa o dofinansowanie pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie.

Dofinansowanie, w wysokości ok. 3 mln złotych, pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie gmina złożyła w lipcu zeszłego roku i po przejściu wszystkich etapów weryfikacji otrzymała zgodę na dofinansowanie. Budowa obejmuje ok. 5 km kanalizacji sanitarnej od ul. Orneckiej w Warszawie do ul. Przyrodniczej i Kwiatowej w Michałowie-Grabinie. Ścieki z tego terenu będą odprowadzane do warszawskiej oczyszczalni ścieków “Czajka”. Szacunkowy koszt budowy to ok. 5,5 mln zł. Przewidywany termin budowy to lipiec 2017 – wrzesień 2018 r. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

JR

Fot. UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *