Facebook

NIEPORĘT. Michałów-Grabina podpięty do „Czajki”

2017-03-20 1:57:04

14 marca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomiędzy gminą Nieporęt reprezentowaną przez wójta Macieja Mazura, a NFOŚiGW reprezentowaną przez prezesa zarządu Kazimierza Kujdę, zawarta została umowa o dofinansowanie pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie.

Dofinansowanie, w wysokości ok. 3 mln złotych, pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie gmina złożyła w lipcu zeszłego roku i po przejściu wszystkich etapów weryfikacji otrzymała zgodę na dofinansowanie. Budowa obejmuje ok. 5 km kanalizacji sanitarnej od ul. Orneckiej w Warszawie do ul. Przyrodniczej i Kwiatowej w Michałowie-Grabinie. Ścieki z tego terenu będą odprowadzane do warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Szacunkowy koszt budowy to ok. 5,5 mln zł. Przewidywany termin budowy to lipiec 2017 – wrzesień 2018 r. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

JR

Fot. UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *