NIEPORĘT. Nie wiadomo, kto odbierze śmieci z Nieporętu?

2021-01-08 3:52:50

Firma obsługująca odbiór odpadów w gminie Nieporęt złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w Warszawie ws. nieprawidłowej oceny ofert na odbiór śmieci w Nieporęcie. Urząd Gminy musi powtórzyć ocenę ofert złożonych w przetargu na 2021 r.

W ubiegłym roku odpady od mieszkańców Nieporętu, za 7,7 mln zł brutto odbierało warszawskie konsorcjum firm MS-EKO i EKO-MAX Recykling. Tegoroczny przetarg na odbiór odpadów wygrało ostrołęckie konsorcjum RDF i MPK Pure Home. Za roczną usługę zażądano 6,7 mln zł brutto. MS-EKO i EKO-MAX Recykling również wzięło udział w przetargu, i zaoferowało wyższą cenę od konkurencji, bo 7,1 mln zł brutto. Urząd naturalnie wybrał tańszą ofertę. Obecny operator śmieciowy zakwestionował wynik przetargu w KIO. W skardze władzom gminy zarzucono m. in. zaniechanie odrzucenia oferty konkurencyjnej, która zdaniem skarżącego zawierała rażąco niskie ceny niepokrywające faktycznych kosztów realizacji tej usługi. Organ odwoławczy umorzył postępowanie odwoławcze, gmina musiała unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu. Urzędnicy ogłosili, że jeszcze raz ocenią oferty, które zostały złożone w przetargu. Jeśli przetarg wygra ten sam operator, to wysokość ceny za odbiór odpadów ma zostać utrzymana na zeszłorocznym poziomie.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *