NIEPORĘT. Obowiązek wykonania przyłączy kanalizacyjnych

2016-10-21 11:21:21

We wrześniu pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie oraz strażnicy gminni rozpoczęli kontrole nieruchomości w Woli Aleksandra, Stanisławowie Drugim i Józefowie w zakresie realizacji obowiązku wykonania przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli działek.

W toku kontroli sprawdzane są parametry techniczne urządzeń do odbioru ścieków, weryfikowana jest lokalizacja działających przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanych przyłączeń kanalizacyjnych oraz zawartych przez mieszkańców umów na odbiór ścieków z Gminnym Zakładem Komunalnym w Nieporęcie. Działania te przyczynią się do zwiększenia liczby wykonanych przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych i osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra, Stanisławowie Drugim i Józefowie. Gmina zobowiązana jest do osiągnięcia efektu ekologicznego, na który składa się określona liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Brak tego efektu będzie skutkował koniecznością zwrotu uzyskanego na inwestycję kanalizacyjną dofinansowania.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *