Powstrzymać przemoc rodzinną

2016-04-16 5:29:21

Na marcowej sesji nieporęccy radni zatwierdzili „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-19”. Przeznaczona roczna pula niespełna 13 tys zł ma zapewnić poprawę sytuacji w gminie, gdzie w minionym roku założono 24 „niebieskie karty”.

Na spotkanie z radnymi została zaproszona kierowniczka GOPS Anna Radlak, która szczegółowo zaprezentowała projekt. – Przemoc nie jest niestety zjawiskiem marginalnym i przybiera różne formy od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań określonych w „Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Nieporęt na lata 2016-19” – powiedziała Anna Radlak. Program będzie finansowany z budżetu gminy, a na jego realizację w tym roku została przeznaczona kwota 12,7 tys zł.

3 osoby na odwyku

Jak się dalej dowiedzieliśmy, w celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań jest dokonanie analizy problemów społecznych występujących w gminie Nieporęt z uwzględnieniem przemocy w rodzinie. Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina Nieporęt liczyła 13 473 mieszkańców. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym samym czasie liczyła 380 osób w tym 56 osób z prawem do zasiłku. Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie gminy w minionym roku zostało przeprowadzonych 124 interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie w 14 przypadkach wszczęto procedurę „niebieskiej karty”. Liczba wszczętych procedur w całym minionym roku „niebieskich kart” wyniosła 24. Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych wynika, że w całym 2015 roku dokonano 50 zgłoszeń, a tylko 3 osoby podjęły leczenie odwykowe. – Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie lub szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania – przyznała Anna Radlak.

Bicie dziecka powszechnie akceptowalne

– Celem programu jest zdiagnozowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Jak również zwiększenie dostępności pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie poprzez działania medyczne prawne, psychologiczne i socjalne. Celem jest również zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc, jak i zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie – powiedziała Anna Radlak, kierownik GOPS. Radny Andrzej Olechowski z niedowierzaniem przeczytał w załączonym do projektu uchwały Programie, iż „przemoc jest elementem kultury”, zapytał kierownik GOPS, czy jest to prawda? – Przemoc jest elementem kultury. A dowodem na to jest jak np. mąż bije żonę, a inni mówią, że nic się nie dzieje. Przyjęte jest, że to norma. Bicie dziecka jest również powszechnie akceptowalne. Ale to się zmienia. Po to jesteśmy, żeby elementy kulturowe zmieniać na lepsze – powiedziała Anna Radlak. Wójt wszedł w zdanie pani kierownik GOPS-u i podzielił się bardzo ciekawym spostrzeżeniem. – Kultura zmienia się tak, że mamy przypadki, jak żona bije męża – nieoczekiwanie powiedział Maciej Mazur, czym wprawił pozostałych radnych w dobry nastrój. Uchwała ws. wprowadzenia gminnego programu zapobieganiu przemocy w rodzinie zyskała akceptację wszystkich radnych.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *