NIEPORĘT. Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego

2019-03-01 7:42:10

Urząd Gminy Nieporęt wybuduje ścieżkę rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego. Został ogłoszony już przetarg na tę inwestycję. Ścieżka ma biec aż do granic Warszawy. Podczas budowy zostanie wyciętych pond 700 drzew


Planowana ścieżka rowerowa ma biec od stacji kolejowej w Nieporęcie do wysokości szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. W całości trasa ma umiejscowiona być na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego. Od ulicy Dworcowej, wzdłuż torów ścieżka ma być połączona razem z chodnikiem i mieć 4 metry szerokości. Dalej wzdłuż nabrzeża kanału trasa ma zwęzić się do 3 metrów i tak prowadzić do szkoły podstawowej w Nieporęcie. Następny odcinek kończyć się przy szkole podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, tam będzie wprowadzał podział na asfaltową ścieżkę rowerową oraz oddzielony zielenią chodnik z płyt betonowych. Szerokość ścieżki to 3 metry, a zlokalizowanego bliżej wody chodnika 2,5 metra. Całkowita długość trasy wyniesie 4,4 km.

700 drzew pod piły

Jeszcze w lutym planowana jest wycinki aż 363 drzewa, które kolidują z projektowaną ścieżką. Firma, która wygrała przetarg, zobowiązała się do wykonania wycinki w ciągu dwóch dni. Planowany jest również drugi wyrąb – na etapie realizacji inwestycji. Urząd oczekuje na zgodę wycięcia kolejnych 351 drzew. Wykonawca po zakończeniu inwestycji będzie zobowiązany wyłącznie do obsiania terenu trawą.

Finał na jesieni

Ścieżka realizowana jest w ramach projektu zintegrowanych inwestycji terytorialnych metropolii warszawskiej „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt”. Całkowita kwota zaplanowana na inwestycję to ponad 6,5 miliona złotych, z czego 80% stanowią środki unijne. Zgodnie z dokumentacją przetargową inwestycja powinna zakończyć się do 15 listopada tego roku.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *