NIEPORĘT. Udany rok

2017-01-06 4:58:37

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski podsumowuje 2016 rok.

Rok 2016 był szczególnie udany pod względem realizacji zaplanowanych inwestycji. Wymienię wśród nich: przygotowanie projektów i dokumentacji wykonania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zegrza Południowego, Białobrzegów, osiedla Michałów-Grabina i osiedla Głogi; rozbudowę szkoły podstawowej w Józefowie; modernizację szkoły podstawowej w Nieporęcie; przygotowanie projektu i rozpoczęcie rozbudowy budynku Urzędu Gminy; wykonanie przebudowy dróg powiatowych w Wólce Radzymińskiej i Izabelinie przy udziale finansowym gminy Nieporęt; wykonanie przebudowy dróg gminnych, ulicy Małołęckiej w Nieporęcie i Aleksandrowie oraz wykonanie kilku nowych dróg np. Chabrowej w Nieporęcie, Granicznej w Zegrzu; przebudowę chodników na os. Las w Nieporęcie i w innych miejscowościach; wykonanie oświetlenia dróg gminnych, np. ul. Poligonowej w Beniaminowie; wykonanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego; wykonanie wielu prac przygotowawczych w celu zagospodarowania terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa; wykonanie wielu mniejszych inwestycji, takich jak: budowa nowych odcinków wodociągu, chodników, remontów w placówkach oświatowych, nowych placów zabaw itp.

W 2017 roku planujemy: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zegrzu Południowym, Białobrzegach i Michałowie-Grabinie; dokończenie rozbudowy budynku Urzędu Gminy; modernizację budynku szkoły podstawowej w Wólce Radzymińskiej; przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej w Nieporęcie; przystąpić do budowy sali gimnastycznej w Białobrzegach; realizację programu budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy; dalsze prace przy zagospodarowaniu terenów w porcie Nieporęt-Pilawa; realizację kilku projektów budowy wodociągu, chodników, oświetlenia i remontów placówek oświatowych.

Czy wszystko uda się wykonać, to pokaże rok 2017.

Eugeniusz Woźniakowski

Fot. UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *