NIEPORĘT. Usuwają azbest w gminie

2019-08-18 7:24:10

W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców dofinansowaniem „utylizacji wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Nieporęt informuję o możliwości pozyskania dodatkowych środków z funduszy zewnętrznych na ten cel


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Nieporęt dotacji w kwocie 10,5 tys. zł na realizację zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap X w 2019 r.”. W związku z powyższym w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt należy w terminie do 10 września 2019 r. składać wnioski o dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji azbestu. Odbiór wyrobów zawierających azbest możliwy będzie w 2019 r. Ponadto gmina informuje, że odbierany będzie wyłącznie azbest odpowiednio przygotowany. W przypadku odbioru już zdjętego azbestu powinien on być zapakowany w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożony na paletach w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek. Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, kontakt pod nr tel. 22 767 04 10.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *