NIEPORĘT. Zbierają niebezpieczne odpady

2017-03-26 11:06:40

W 2017 i 2018 roku na terenie gminy Nieporęt odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki itd. pochodzące z gospodarstw domowych – odbierane będą za pomocą tzw. mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych, tj. specjalnego samochodu ustawianego w wyznaczonym dniu i w wyznaczonym miejscu, do którego mieszkańcy gminy będą mogli dostarczyć odpady niebezpieczne. Taka akcja ma się odbyć dwa razy w roku.

Ponadto już teraz zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte i przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych należące do grupy odpadów niebezpiecznych można wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników rozstawionych na terenie gminy Nieporęt. Informacje na temat ww. pojemników można uzyskać na stronie internetowej www.nieporęt.pl zakładka odpady.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *