NOWODWORSKI. Radna będzie walczyć o autobusy

2023-03-30 10:09:04

Mimo bierności nowodworskiego starostwa w temacie problemów z komunikacją autobusową w naszym powiecie, temat nie ucichł. Wręcz przeciwnie, bo radna powiatowa Anna Małecka zapowiada walkę o zorganizowanie transportu publicznego dla najbardziej wykluczonych miejscowości

Przypomnijmy; na początku roku Wojewoda Mazowiecki podpisał umowy z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy otrzymały dopłatę na uruchomienie połączeń lokalnych. Niestety, wśród powiatów, które otrzymały wsparcie, nie było naszego – nowodworskiego. Urząd Wojewódzki poinformował, że w ramach pierwszej i drugiej tury naboru wniosków w ramach funduszu o objęcie dopłatą transportu publicznego w 2023 roku Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 120 umów na łączną kwotę 104 711 204,86 zł. Uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 27 936,72 km. Dopłaty trafiły m.in. do naszych sąsiadów – powiatu legionowskiego i pułtuskiego.
Powiatowy transport byłby nieopłacalny
Brak zainteresowania programem dopłat ze strony nowodworskiego powiatu skomentował dla nas Starosta.
– Nie braliśmy udziału w naborze na dofinansowanie komunikacji dlatego, że nie mamy zorganizowanej komunikacji autobusowej obejmującej cały powiat. Z uwagi na bliskość stolicy i nasze położenie, gdzie przez powiat przebiega linia kolejowa, po analizie doszliśmy do wniosku, że powiatowy transport byłby nieopłacalny – mówił naszej redakcji pod koniec stycznia br. Krzysztof Kapusta. – Do stolicy mieszkańcy dostają się głównie pociągami. Duże zakłady pracy na naszym terenie organizują własny transport. Rodziny posiadają po kilka własnych samochodów. Poza tym gminy, jak Nowy Dwór, Pomiechówek czy Zakroczym, we własnym zakresie organizują transport gminny, często darmowy lub za przysłowiową złotówkę i starają się o pozyskanie dofinansowań na ten cel, również ze środków wojewody. Wydaje się, że w najsłabszej sytuacji jest gmina Leoncin. I w tym zakresie będziemy przyglądać się sprawie i proponować jakieś rozwiązanie.

Radna złożyła interpelację

Bierność naszego starostwa w sprawie przywrócenia komunikacji najbardziej wykluczonych zakątków powiatu z miastem powiatowym wywołała poruszenie i szereg komentarzy mieszkańców. Jednak konkretnych działań nikt nie podjął, aż do teraz.
W ubiegły poniedziałek (20 marca br.) Radna Powiatu Nowodworskiego Anna Małecka złożyła w starostwie interpelację dotyczącą poprawy komunikacji publicznej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego.
A. Małecka zaproponowała konkretne kroki, które pozwolą kompleksowo zająć się problemem.
– Potrzeba zebrać informacje od mieszkańców, gdzie są obszary wykluczenia komunikacyjnego – mówi radna. – Mi się marzy, żeby Powiat zrobił konsultacje, zapytał mieszkańców o ich zdanie.
Radna w swoim wniosku prosi “o przeprowadzenie analizy, jak w ostatnim czasie zmieniła się siatka połączeń komunikacji publicznej na terenie Powiatu Nowodworskiego. Celem analizy będzie stworzenie lub uaktualnienie istniejącej mapy transportowej i zidentyfikowanie obszarów, na których występują “białe plamy komunikacyjne“.

Powiat Legionowski może…

Radna Małecka sugeruje rozważenie możliwości zorganizowania przez Powiat Nowodworski powiatowych przewozów autobusowych na wzór Powiatowej Komunikacji Lokalnej, która od wielu lat funkcjonuje w Powiecie Legionowskim.

Tamtejsza komunikacja autobusowa łączy z Legionowem m.in. Serock, Zegrze, Trzciany czy Wieliszew, obsługując łącznie 4 linie (szczegóły na grafice).

Radna za wzór stawia również związek powiatowo – gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe, który na ten rok, na rozwój komunikacji autobusowej w regionie pozyskał łącznie ponad 22 mln zł. Dlatego też wnioskuje o “utworzenie związku powiatowo – gminnego, w skład którego, oprócz Powiatu Nowodworskiego, weszłyby zainteresowane gminy naszego powiatu i powiatów ościennych. Zadaniem związku byłoby wspólne wykonywanie zadań publicznych dotyczących przede wszystkim publicznego transportu zbiorowego.

– Dla związku powiatowo – gminnego jest łatwiej pozyskać środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, niż dla pojedynczej jednostki samorządowej – argumentuje Anna Małecka.

Jest plan

W swojej interpelacji do Starosty, Anna Małecka przedstawia wstępny plan działania.
“Na początek sugeruję, by utworzono jedną lub dwie linie łączące miejscowości, których mieszkańcy najbardziej doświadczają codziennych trudności z dojazdem do pracy, szkół ponadpodstawowych, przychodni i szpitali.” – pisze radna. – “Po utworzeniu w/w linii byłaby możliwość wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dopłatę dla utworzonych linii w 2024 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.”

Czy prośby i wnioski zostaną rozpatrzone po myśli mieszkańców oraz A. Małeckiej? Czas pokaże. Najbliższa sesja Rady Powiatu już w czwartek, 30 marca. Samorządowcy będą mieli wtedy możliwość pochylić się nad interpelacją w sprawie poprawy komunikacji publicznej.
– Wielokrotnie, jako radni, dostawaliśmy zapewnienie ze strony Pana Starosty, że w celu usprawnienia komunikacji zbiorowej, Powiat Nowodworski jest otwarty na sugestie, zmiany, współpracę oraz, że dołoży wszelkich starań, by rozwiązać problem funkcjonowania komunikacji publicznej – podkreśla radna Małecka. – Mam nadzieję, że po moich sugestiach, jakieś działania zostaną podjęte.

red.. fot. archiwum

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *