Obchody jubileuszu 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

2022-06-23 7:24:18

10 czerwca 2022 r., w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, odbyły się obchody jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Obchody jubileuszowe odbywały się m.in. pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Wojewody Lubelskiego.

Zaproszonych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata – Prezes Zarządu Głównego, który przedstawił również prezentację multimedialną nt. historii Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i jego współczesnych osiągnięć.

Podczas jubileuszu Związek został uhonorowany Medalem 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej, a jego członkowie Medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria nadanymi przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz medalami nadanymi przez organizacje społeczne.

Osobom zasłużonym dla współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczono, ustanowiony specjalnie na jubileusz Związku, Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patrie” („Służyć Ojczyźnie”). Wśród odznaczonych był Paweł Kozera – wydawca – agencja TiO.

Czterech oficerów decyzją Ministra Obrony Narodowej mianowanych zostało na wyższe stopnie wojskowe, a trzech uhonorowanych dyplomami przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „Za zasługi w upowszechnianiu historii Polski”.

Podczas jubileuszowych uroczystości wręczono nagrody laureatom – zdobywcom pierwszych miejsc, w ogólnopolskim konkursie historycznym, zorganizowanym przez Związek – „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę urodzin”.

Obchody zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego Harfa w Warszawie i Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

Wszyscy uczestnicy obchodów jubileuszowych otrzymali okolicznościowy Biuletyn Związku „Rezerwista” (nr 2) poświęcony 100-leciu organizacji.

(ak)
Foto: Marcin Łada i Patryk Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *