OKIEM RADNEGO. Jaki powinien być samorząd

2021-01-09 3:51:13

Założeniem reformy samorządowej była decentralizacja władzy i przesunięcie jej jak najbliżej obywateli do gmin. Proces budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz szereg działań partycypacyjnych miał na celu zwiększanie zaangażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Chciano w zamierzeniach stworzyć mieszkańcom poczucie przynależności do wspólnoty

To mieszkańcy mieli współdecydować o sprawach dla nich ważnych, posługując się różnymi dostępnymi narzędziami (np. petycje, konsultacje społeczne, budżet obywatelski). Miało powstać społeczeństwo obywatelskie, które poprzez oddolne inicjatywy powinno wpływać na to, aby decyzje władz były trafniejsze i bliższe ludziom.

Czy tak jest w moim mieście?

Trzy lata w Radzie Miasta pozwoliło mi na to, aby zapoznać się z tym jak funkcjonuje legionowski samorząd. Teraz wiem, co w nim postawione jest na głowie. W tym samorządzie, ale myślę, że również w wielu innych w Polsce, brak jest merytorycznej dyskusji. Radni są traktowani jako tzw. „automaty do głosowania”.
Władza samorządowa oczekuje, że Radni uchwalą każdy dokument, który im się podsunie. Jakakolwiek próba dociekania lub wyjaśnienia spotyka się z ogólnym niezadowoleniem, a dopytanie o szczegóły wywołuje agresję i sprzeciw władz miasta, a niekiedy również radnych. Jednak i to stopniowo ulega zmianie.
Ta rada, jak należało przypuszczać, nie jest już monolitem jaki można było obserwować jeszcze w poprzedniej kadencji. Rada Miasta kadencji 2014-2018 przejdzie na pewno do historii legionowskiej samorządności jako „milcząca rada”. Była ona organem fasadowym, a najważniejsze decyzje podejmowane były w zaciszu gabinetu prezydenta. Myślę, iż nadal się tak dzieje, bo ciężko jest się odzwyczaić od utrwalonych nawyków. Nowe rozdanie wyborcze oraz państwa decyzja w wyborach z 2018 roku sprawiła, iż niektórzy radni, zaczynają myśleć samodzielnie. Przejawia się to w niektórych wypowiedziach i czasem ma odzwierciedlenie w głosowaniach. Nadal jednak wzorem lat ubiegłych udaje się prezydentowi „przekonać” radnych do głosowania uchwał, które min. zezwalają na bezprzetargową sprzedać miejskich działek czy dalsze dogęszczanie naszego miasta. Trzeba mieć tylko nadzieję, iż ci radni wkrótce się przebudzą i zaczną dbać o miejski majątek i rozwój Legionowa nie przez pryzmat partykularnych interesów osób związanych z legionowską władzą, ale ze względu na dobro mieszkańców.

Jak działam

Inspiracją do moich działań są rozmowy z mieszkańcami. Wspólnie z nimi próbuję tworzyć przestrzeń, w której żyjemy. Zamiast oglądać się na władzę samorządową staram się brać sprawy we własne ręce. Wspólnie z mieszkańcami próbujemy wdrożyć wiele ciekawych pomysłów poprawiających komfort życia mieszkańców. Pomimo świadomości, że nie każda próba zakończy się sukcesem, to jednak każdy krok w kierunku zmiany na lepsze buduje poczucie wspólnoty wśród mieszkańców. Chciałbym zawsze widzieć pozytywne rezultaty podjętych działań lub z czystym sumieniem powiedzieć przynajmniej próbowałem. To poczucie, iż jest się częścią samorządowej wspólnoty przekłada się na świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz na zaangażowanie w lokalne sprawy. Chciałbym, aby mieszkańcy czuli, że mają realny wpływ na to, jak wygląda i rozwija się nasze miasto. Współdecydowanie o najważniejszych sprawach dotyczących wspólnot samorządowych umacnia więź ze swoją „małą ojczyzną”. Oczywiście w pracy radnego bardzo ważne jest wsparcie władzy samorządowej. Dlatego ważne jest, aby ta władza potrafiła dostrzec problemy i potrzeby mieszkańców, których radny reprezentuje. Przykre jest jak z ust tej władzy słyszy się, że realizuje ona inwestycje, ale tylko radnych bezkrytycznie popierają prezydenta. Mam jednak nadzieję, że interes mieszkańców zawsze będzie ważniejszy od interesu partyjnego. Przecież to nasze wspólne pieniądze decydują o rozwoju tego miasta. To musi być rozwój zrównoważony obejmujący w równym stopniu wszystkie rejony naszego miasta.

Jak chciałbym, aby było

Chciałbym widzieć taki samorząd lokalny, który funkcjonowałby jak dobrze działający organizm. Samorząd taki powinien mieć na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców. Powinien być jak najbliżej obywateli i dbać o ich podstawowe potrzeby.
W każdej lokalnej społeczności jest ogrom spraw i problemów, z którymi trzeba się zmierzyć, a kluczem do ich rozwiązania jest wspólny dialog. Dopóki społeczność będzie szukać rozwiązań tych problemów, a nie je piętrzyć wierzę, że jesteśmy w stanie razem osiągnąć wszystko, co sobie zamierzymy.
Najważniejsze jest to, co o rozwoju miasta myślą mieszkańcy. Czy utożsamiają się ze swoim miastem. Powinniśmy umieć pogodzić potrzeby dnia codziennego z przyszłymi potrzebami mieszkańców. To jednak bardzo trudne, aby myśleć o rozwoju miasta trzeba umieć przewidzieć, co mieszkańcom w przyszłości będzie potrzebne. Ważne jest odpowiednie kształtowanie przestrzeni, osiągnąć to można wyłącznie poprzez kontakt z mieszkańcami. Takim sposobem są konsultacje z mieszkańcami, ale konsultacje przeprowadzane odpowiednio wcześniej, których efektem może być wypracowanie ciekawych i służących mieszkańcom rozwiązań. Miasto nie może być tylko sypialnią dla Warszawy. Czas to zmienić. Pozwólmy mieszkańcom współdecydować o tym, na co chcą przeznaczyć swoje podatki. Dobrym projektem, o którego wprowadzenie wspólnie ze stowarzyszeniem NMNS zabiegaliśmy od kilku lat jest wdrażany obecnie budżet obywatelski. Może to przedsięwzięcie pozwoli, aby o przeznaczeniu części pieniędzy pochodzących z naszych podatków decydowali sami mieszkańcy. To jest nasze miasto i sami powinniśmy chcieć i mieć możliwość decydowania o zachodzących zmianach.
Każdy remont czy nowa inwestycja to tylko środek, a nie cel sam w sobie. Może przynieść pozytywne rezultaty, tylko wtedy jeśli mieszkańcy będą zawsze w centrum podejmowanych przez władze działań.

Dlaczego tak działam

Przystępując do wykonywania obowiązków radnego Rady Miasta Legionowo złożyłem deklarację pełnienia funkcji łącznika pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta. Dlatego tak ważny był i jest dla mnie kontakt z mieszkańcami Legionowa. Staram się to realizować poprzez bezpośrednie rozmowy lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków łączności. Jestem wdzięczny za wszystkie Państwa sugestie, propozycje i uwagi dotyczące funkcjonowania osiedli mieszkaniowych oraz całego Legionowa. Zgłoszone mi sprawy w miarę swoich możliwości staram się monitorować i nadawać im odpowiedni bieg, tak aby wypracować satysfakcjonujące nas wszystkich rozwiązania. Staram się również informować Państwa o sprawach podejmowanych przez Radę Miasta, a w szczególności o wszelkich działaniach władz miasta.

Mirosław Grabowski radny miasta Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *