On i nie on

2015-10-15 6:11:46

Legionowo. Komentujemy sprostowanie urzędu miasta ws. sprzedaży gminnej działki.

Urząd miasta przekonuje, że to nie prezydent sprzedał gminną działkę. Naszym zdaniem sprzedaż była bezprawna, a bez jego udziału także niemożliwa.
W TiO nr 40/2015 zamieściliśmy sprostowanie Rzecznika Prasowego UM Legionowo do naszego artykułu pod tytułem „Prezydent sprzedał działkę”. Informowaliśmy jednocześnie, że ze względu na wymogi prawa prasowego, nie możemy odmówić tej publikacji, choćby tekst zawierał treści nieprawdziwe lub nieścisłe. W sprostowaniu UM Legionowo znalazły się m.in. stwierdzenia, że nie jest prawdą, iż gminną działkę przy stadionie miejskim sprzedał prezydent, bo działkę tę sprzedała KZB Sp. z o.o.

Zacznijmy więc od początku. KZB sp. z o.o. powstała w wyniku zabiegów prezydenta, który przekonywał radę gminy, że powołanie jej będzie dla wszystkich korzystne. Spółka ta miała m.in. zarządzać gminnymi nieruchomościami. W uchwale rady nie było jednak mowy o sprzedaży tych nieruchomości. Później przekraczając zawarte w uchwale upoważnienie, prezydent samodzielnie wpisał do aktu założycielskiego KZB sp. z o.o., iż spółka ta będzie mogła, przekazane jej w zarząd nieruchomości, sprzedawać. Następnie powołał radę nadzorczą, a za jej pośrednictwem jednoosobowy zarząd KZB sp. z o.o. Kolejnym krokiem prezydenta, było wydanie decyzji, w której wyraził on zgodę na wydzielenie działki przy stadionie z większej całości. Po otrzymaniu tej zgody zarząd KZB sp. z o.o. podpisał akt notarialny sprzedaży należącej wcześniej do gminy działki w ręce prywatnej spółki. Aby jednak zarząd spółki mógł podpisać akt sprzedaży, znów musiał poprosić prezydenta o zgodę. Tym razem prezydent występował jednoosobowo jako Zgromadzenie Wspólników KZB sp. z o.o. Jest więc oczywiste, że bez decyzji oraz zgody prezydenta sprzedaż gminnej działki była całkowicie niemożliwa. A na pewno nie mógł jej dokonać samodzielnie zarząd spółki. Stąd uważamy, że stwierdzenie, iż tak naprawdę gminną działkę sprzedał prezydent, jest całkowicie uzasadnione.

W tekście sprostowania znalazły się także stwierdzenia, z których wynika, że obowiązujące w Polsce prawo nie wymaga, aby do sprzedaży działki, należącej wcześnie do Gminy Legionowo, konieczna była zgoda rady gminy oraz przeprowadzenie przetargu. Nie możemy zgodzić się z tym stwierdzeniem. O ile w pewnych przypadkach, można jeszcze odstąpić od przeprowadzenia przetargu, to na pewno nie można zgodnie z prawem dokonać sprzedaży gminnej działki bez zgody rady gminy. Wynika to wprost z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Istotą samorządu jest bowiem oddanie najważniejszych decyzji w ręce rady.

Zdaniem znawców samorządu, z którymi rozmawialiśmy, sprzedaż gminnego majątku do jakiej doszło w Legionowie jest niezgodna z prawem. Dlatego sprawa powinna niezwłocznie zainteresować się prokuratura.

Redakcja

Więcej o tej sprawie przeczytasz w naszych wcześniejszych artykułach:

LEGIONOWO. Prezydent spółka z o.o.

LEGIONOWO. Transakcja nieważna. Prezydent złamał prawo?

LEGIONOWO. Prezydent sprzedał działkę

LEGIONOWO. Ktoś zataił prawdę

LEGIONOWO. Czy mieli prawo sprzedać gminną działkę bez przetargu i zgody Rady Miasta?

LEGIONOWO. Publiczno-prywatne milczenie

LEGIONOWO. Oddali działkę żonie „księdza Mateusza”?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *