OPIEKA MEDYCZNA. Sieć szpitali – co to oznacza dla pacjentów

2017-07-06 1:01:44

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) ogłosił wykaz szpitali, które mają zapewnione finansowane na najbliższe 4 lata. Los pozostałych placówek jest niepewny, tak jak i sytuacja zapisanych w nich, oczekujących na zabiegi pacjentów


Szpitale, spełniające ustawowe kryteria kwalifikacyjne tworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93 proc. środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne.

Co to jest sieć szpitali

Zakładanymi celami utworzenia sieci szpitali jest:
– usprawnienie organizacji udzielania świadczeń przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne,
– poprawienie dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach,
– zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych
– lepsza koordynacja świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych,
– ułatwienie zarządzanie szpitalami.

Co zyskają pacjenci

Pacjentowi sieć szpitali ma zapewnić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń. W ramach systemu zabezpieczenia wyróżnia się następujące poziomy: szpitale I stopnia, II stopnia i  III stopnia, szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne, szpitale pediatryczne i szpitale ogólnopolskie.

Które szpitale weszły do sieci

Z terenu powiatu legionowskiego do sieci szpitali wszedł tylko Mazowiecki Szpital Onkologiczny z Wieliszewa zakwalifikowany do poziomu – szpitale onkologiczne i pulmonologiczne. Z najbliższych szpitali, z których korzystają mieszkańcy powiatu do sieci weszły Szpital Bielański, Mazowiecki Szpital Bródnowski – oba w Warszawie – oraz Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim i Szpital Powiatowy Gajda – Med. Sp. z o. o. z siedzibą w Pułtusku.

Problem Legionowa i powiatu

W najmniej komfortowej sytuacji są pacjenci z Powiatu Legionowskiego. Wieloletnie zaniedbania organów samorządu terytorialnego w sprawie budowy szpitala mogą mieć wpływ na wydłużenie drogi oczekiwania pacjenta na udzielenie świadczenia w szpitalu. Do końca września br. NFZ przedłużył szpitalom kontrakty, czyli świadczenia odbywają się na starych zasadach. Natomiast wielką niewiadomą pozostaje, gdzie i jakie świadczenia leczenia szpitalnego pacjenci będą mogli uzyskać od dnia 1 października br. Jest to związane z tym, że tylko Szpital Onkologiczny w Wieliszewie wszedł do sieci szpitali.

Mediq poza siecią

Do sieci szpitali nie weszła natomiast Klinika Mediq z Legionowa. Czy NFZ przeprowadzi konkurs na leczenie szpitalne dla terenu Powiatu legionowskiego? Czy kontrakt będą realizować inne szpitale będące w sieci (posiadające m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy i całodobowe Izby Przyjęć) pozostaje na razie niewiadomą? Z pewnością wydłuży to okres oczekiwania na wykonanie zabiegu. Jak zostanie rozwiązany problem Legionowa i powiatu legionowskiego dowiemy się już w październiku.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *