PITY 2017 wypełnione przez administrację podatkową

2017-01-12 6:29:42

Od pierwszych dni stycznia do 2 maja 2017 roku będziemy rozliczać PITY za rok 2016.

Możemy zrobić to samodzielnie, zlecić rozliczenie do biura rachunkowego, albo skorzystać z deklaracji wypełnionych przez urzędników administracji skarbowej.

Terminy składania deklaracji rocznych

Najwcześniej pity 2017 muszą złożyć podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i rozliczają PIT-28. Są to zarówno przedsiębiorcy, którzy płacą ryczałt od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i osoby fizyczne, które wybrały tę formę opodatkowania dla swoich przychodów z najmu lub dzierżawy. Mogą składać pity 2017 już od pierwszych dni do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Tak więc pity 2017 stanowią rozliczenie przychodów uzyskanych w roku 2016.

Termin składania deklaracji PIT 36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 upływa 30 kwietnia, a w roku 2017 przesunięty jest nawet do 2 maja, gdyż ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę.

Sposoby wypełniania deklaracji podatkowych

Deklaracje podatkowe możemy sporządzać wypełniając druki papierowe, które otrzymamy w urzędzie skarbowym, gminie, bibliotece, siedzibie organizacji pożytku publicznego itp. lub wydrukujemy sami z internetu. Sposób ten jest ciągle stosowany, chociaż korzysta z niego coraz mniej osób.Taki wypełniony druk trzeba następnie zanieść do urzędu skarbowego osobiście, wysłać pocztą lub dostarczyć przez kuriera. Jeśli przebywamy za granicą, możemy też złożyć deklarację w urzędzie konsularnym. Aby zachować ustawowy termin złożenia zeznania musimy pamiętać, że tylko stempel poczty polskiej z datą nadania i urzędu konsularnego jest uznany za datę doręczenia W przypadku przesyłek kurierskich istotna jest faktyczna data doręczenia do urzędu skarbowego.

O wiele łatwiej jest wypełnić i przesłać deklaracje podatkowe przez internet korzystają z portalu www.pitax.pl Pomagają w tym dobre programy do rozliczenia pit jak PITax.pl Łatwe podatki. Program wspomaga podatnika na każdym etapie wypełniania formularzy. Nie wymaga wiedzy podatkowej ani informatycznej. Mając dostęp do komputera i połączenie internetowe możemy rozliczyć pity 2017 w kilka minut. Wpisujemy tylko dane, a program umieszcz je w odpowiednich rubrykach i wykonuje wszystkie obliczenia aż do końcowego wyniku, czyli kwoty podatku do zapłacenia lub nadpłaty do zwrotu. Z programem łatwo jest rozliczyć wszystkie ulgi, odliczenia, przekazać 1% dla OPP. W każdej chwili możemy zapisać wypełniane zeznanie i wrócić do niego później w dogodnej chwili. Wypełnić i wysłać zeznanie możemy o każdej porze.

Wypełniając pit z programem mamy możliwość wysłania pit online lub wydrukowania wypełnionych formularzy. Wydrukowane podpisujemy odręcznie, natomiast pod wysyłanymi przez internet składamy podpis elektroniczny lub w formie danych autoryzujących (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi i rozliczających się samodzielnie). Do wcześniej podanych danych trzeba podać jeszcze kwotę przychodu z dowolnej deklaracji złożonej w poprzednim roku lub wpisać 0, gdy nie była składana żadna deklaracja.

Niezbędne jest też podanie adresu e-mail, na który otrzymamy “kod autoryzujący.” Kod ten zostanie przesłany nam przez urząd skarbowy online po otrzymaniu naszego zeznania. Będziemy mogli go użyć odszukania zeznania w systemie oraz do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). System e-Deklaracje weryfikuje wysłane przez nas zeznanie i nadaje mu określony status. Poprawne przetworzenie dokumentu i nadanie mu statusu „200″ pozwala na pobranie UPO.

Usługa PFR (wstępnie wypełnionego zeznania)

Korzystając z programu do pit możemy pobrać deklaracje wstępnie wypełnione przez administrację podatkową. Nie wszystkie rodzaje pitów wypełniają urzędnicy. Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) dotyczy tylko deklaracji PIT-37 i PIT-38. Są one sporządzane na podstawie danych dostarczonych do urzędów skarbowych przez płatników – na formularzach PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A i dlatego są dostępne dopiero od połowy marca, kiedy do urzędów spłyną informacje od płatników.

Zamysłem Ministerstwa Finansów było ułatwienie podatnikowi rozliczenia rocznego. Wybierając usługę wstępnie wypełnionego zeznania nie musimy sami przepisywać danych z informacji otrzymanych przez płatników, ale musimy sprawdzić poprawność i kompletność wpisanych danych, gdyż na nas jako podatnikach ciąży odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie pit.

PFR PIT 37 i PIT możemy pobrać poprzez system e-podatki.gov.pl, jak i przez program pit posiadający aplikację kompatybilną z systemem Ministerstwa Finansów.

Do pobrania PFR wymagane jest podanie numeru PESEL lub NIP, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz sumy wszystkich przychodów za rok, który rozliczamy. Należy podać wysokość całkowitego przychodu , czyli:

  • w celu pobrania [PFR] PIT-37 – sumę przychodów z informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A,
  • w celu pobrania [PFR] PIT-38 – sumę przychodów z otrzymanych informacji PIT-8C.

Pomyłka i pięciokrotna nieudana próba spowoduje zablokowanie dostępu do PFR. Będziemy zmuszeni rozliczyć bez PFR gdyż odblokowanie dostępu nie jest możliwe w tym samym roku.

Zeznanie możemy wysłać bez żadnych zmian, ale też mamy możliwość wprowadzić modyfikacje. Wszystkie pola formularza są edytowalne i podatnik może modyfikować wszelkie dane zawarte w pobranym PFR, a także wprowadzać nowe dane.

Zmiany wprowadzimy, gdy chcemy skorzystać z ulg podatkowych i przysługujących nam odliczeń, czy wnioskować o przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP (organizacji pożytku publicznego) .

PIT-PFR umożliwia wysłanie zeznania z załącznikami, które sa wymagane przy korzystaniu z ulg podatkowych.

Możemy też złożyć wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem jako osoba samotna.

Po sprawdzeniu i uzupełnieniu PFR możemy wysłać pity 2017 do urzędu skarbowego online.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *