Facebook


Pół miliona dla niepełnosprawnych

2016-05-11 5:36:25

Ponad 400 tysięcy zł dofinansowania z funduszy europejskich otrzyma Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych wymagających specjalistycznej opieki oraz umożliwią placówce uruchomienie dodatkowego naboru.

Projekt opracowany m.in. przez Starostwo Powiatowe w Legionowie znalazł się wśród 17 zwycięzców na 80 złożonych wniosków. Jego realizacja ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną zajęcia muzykoterapii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, integracji sensorycznej, hipoterapii, alternatywnych metod komunikacji, terapii behawioralnej, a także sesje z pedagogiem i psychologiem. Ponadto podopieczni placówki uczestniczyć będą w wyjazdach na basen i do centrum kreatywnej zabawy, a także w zaplanowanym wyjeździe edukacyjno–terapeutycznym „Zielone Przedszkole”.

Projekt realizowany będzie od kwietnia br. do czerwca 2017 r. Jego całkowity budżet opiewa na kwotę 510 tys. zł, z czego 408 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości 102 tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

Więcej na www.powiat-legionowski.pl

Oprac. Red.

Fot. UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *