Facebook

Polscy wydawcy prasy obchodzą Światowy Dzień Własności Intelektualnej

2020-04-26 11:55:22

Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrewne wydawców i producentów są kamieniem węgielnym naszej europejskiej demokracji, różnorodności mediów i kultury europejskiej


Pandemia koronawirusa potwierdziła, że gazety i czasopisma są najbardziej zaufanymi mediami, a nasi obywatele polegają na ofercie wydawców w zakresie wysokiej jakości informacji i rozrywki, zaś zasięg wydań cyfrowych prasy osiągnął rekordowy poziom. Prawa własności intelektualnej są niezbędne do zapewnienia trwałości ekonomicznej tak ważnego sektora.
Unia Europejska poczyniła historyczny krok, przyjmując prawo pokrewne wydawców w ramach dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. To niezbędne działanie wywołało oddźwięk na całym świecie. Silne i skuteczne prawo pokrewne wydawców prasy ma kluczowe znaczenie dla przyszłości wolnego, silnego i niezależnego sektora prasowego, sprawiedliwego ekosystemu
cyfrowego i bogatego w treści internetu.
Ilias Konteas, dyrektor europejskich organizacji wydawców prasy EMMA/ENPA, powiedział: „Europejscy wydawcy prasy byli zjednoczeni podczas negocjacji dyrektywy o prawach autorskich i pozostają zjednoczeni podczas jej wdrażania. Prawo autorskie ma kluczowe znaczenie dla dziennikarstwa, wydawnictw, dla ochrony i zachowania naszej europejskiej tożsamości, która leży u podstaw
naszej demokracji. Bardziej niż kiedykolwiek prasa europejska potrzebuje szybkiego egzekwowania
prawa wydawców do stworzenia bardziej sprawiedliwego i bogatszego ekosystemu cyfrowego”.
Dlatego w Światowym Dniu Własności Intelektualnej Izba Wydawców Prasy, wraz ze swoimi członkami oraz z wydawcami gazet i czasopism z całej Europy, wzywa Rząd Polski do szybkiej implementacji i wdrożenia prawa pokrewnego dla wydawców prasy.
Szybkie wdrożenie silnych praw pokrewnych wydawców jest niezbędnym warunkiem wyrównania
szans na rynku cyfrowym i niezbędnym pierwszym krokiem w celu przeciwdziałania systematycznym nadużyciom dominujących na rynku megaplatform internetowych w stosunku do wydawców
prasowych.

Izba Wydawców Prasy
Warszawa, 26 kwietnia 2020 r., Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *