Facebook
Polska potrzebuje więcej lobbystów w KE

2018-09-17 11:35:40

 

Piotr Szymański, przedstawiciel polskich firm transportowych przy KE, opowiadał o znaczeniu lobbystów w tworzeniu podstaw unijnego prawa. Zwrócił również uwagę, na małą ilość przedstawicieli polskiej gospodarki w KE

Trzecim, a zarazem ostatnim spotkaniem w KE podczas wyjazdu do Brukseli było spotkanie z Piotrem Szymańskim, który pełni funkcję przedstawiciela polskich firm transportowych. Pan Piotr opowiedział grupie o swojej pracy oraz zwrócił uwagę na małą ilość polskich lobbystów przy Komisji Europejskiej. Lobbyści mają duży udział w tworzeniu prawa unijnego i im jest ich więcej tym prawo UE jest bardziej przystępne dla danego kraju.

Organizatorem wyjazdu studyjnego jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w ramach projektu “InForMe – Działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności przez media lokalne w Polsce” realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *