Facebook


Ponad 40 inwestycji w powiecie legionowskim. Na co dostali pieniądze?

2022-07-26 5:55:24

 

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie legionowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 40 inwestycji.

Ponad 40 inwestycji w powiecie legionowskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie legionowskim dofinansowanych zostanie 8 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 426,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

organizacja 3 pikników ekologicznych w 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Serock – 20 tys. zł;

kontrole spalania przy użyciu specjalistycznego bezzałogowego statku (drona) badającego skład dymu z kominów na terenie gminy Jabłonna – 14,8 tys. zł;

stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ponadlokalnym węźle komunikacyjnym w Legionowie – 199,2 tys. zł;

projekt Twój piec – nasze powietrze 2 w gminie Wieliszew – 69,6 tys. zł;

budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie – 36,9 tys. zł;

szkolenie pracowników gminy z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych w gminie Wieliszew – 1,8 tys. zł;

dwustronne mechaniczne oczyszczanie przykrawężnikowe z wykorzystaniem zraszania wodą w Gminie Miejskiej Legionowo – 74,4 tys. zł;

opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jabłonna – 9,2 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego 4 z powiatu legionowskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 275,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

nasadzenia zieleni przy ul. Słonecznej w Legionowie – 69,1 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonna – 88,6 tys. zł.

zagospodarowanie terenu “Parku Świętojańskiego” w Wieliszewie – 40 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieporęt – 77,5 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie legionowskim w tym roku dofinansowanych zostanie 6 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 54 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

rewitalizacja gminnego placu zabaw w Janówku Drugim – 10 tys. zł;

zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dąbrowa Chotomowska – 10 tys. zł;

zakup defibrylatora na potrzeby mieszkańców wsi Michałów-Grabina – 4 tys. zł;

zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowości Izbica – 10 tys. zł;

dostawa i montaż kontenera w miejscowości Dębe – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łacha – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie legionowskim wsparcie w wysokości ponad 1 mln zł otrzymają 4 inwestycje.

Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st.  Warszawy przeznaczoną na budowę lub modernizację m.in.: oświetlenia czy zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianek wspinaczkowych, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Inwestycje dają możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz utrzymania sprawności fizycznej osób dorosłych – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO).

Dofinansowane zostały:

wykonanie pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, miasto i gmina Serock – 300 tys. zł.

budowa modułowego toru rowerowego – pumptrack w Kałuszynie – 290 tys. zł;

rewitalizacja osiedlowego boiska sportowego na Osiedlu Kozłówka w Legionowie – 136,2 tys. zł;

budowa skateparku w Wieliszewie – 300 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 4 strażnice z powiatu legionowskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 82 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

modernizacja strażnicy OSP Stanisławowo, miasto i gmina Serock – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Legionowo, gmina miejska Legionowo – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Chotomów, gmina Jabłonna – 7 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Kałuszyn, gmina Wieliszew – 15 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 9 ochotniczych straży pożarnych z powiatu legionowskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 299,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Jabłonna – 19,7 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Legionowo – 80 tys. zł;

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gąsiorowo – 100 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wola Kiełpińska – 80 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wieliszew – 3,8 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Janówek – 4,4 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Krubin – 4,1 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Skrzeszew – 3,7 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kałuszyn – 3,8 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie legionowskim dofinansowanie w wysokości 19,2 tys. zł otrzymała gmina miejska Legionowo na realizację projektu pt. Wsparcie inicjatyw Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 15,7 mln zł otrzymają 4 projekty z powiatu legionowskiego.

Dofinansowane zostały:

przebudowa ul. Olszankowej na odc. od ul. gen. W. Sikorskiego do ul. Jana Pawła I, gmina miejska Legionowo – 1,8 mln zł;

projekt i przebudowa oraz remont budynku Willa ,,Kozłówka” wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina miejska Legionowo – 1,3 mln zł;

budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie – odprowadzanie ścieków – 1,4 mln zł;

analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) – odprowadzenie ścieków – 1,2 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie legionowskim wsparcie w wysokości 70 tys. zł trafi na prace konserwatorskie i roboty budowlane w partii poddasza i na dachu pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie.

Komentarze

1 komentarz

  1. Grudzianin odpowiedz

    GRUDZIE… mieszkam w tym miejscu od 11 lat, jest to chyba najmniej dofinansowywana część m. Legionowa. Może czas najwyższy przypomnieć, że My mieszkańcy Legionowa, także płacimy podatki i może warto pomyśleć o nowych inwestycjach np. drogowych w tej części miasta…. Radni z tej części miasta niestety sobie w obecnej kadencji nie do końca radzą! Przed wyborami obietnice, w czasie kadencji… brak inicjatyw.
    Proponuję w pierwszej kolejności część drogową w ul. wewnętrznej Grudzie do nr 41K, poza tym z tyłu istnieją nowe osiedla, ktore także piszą o drodze utwardzonej…. nie uda się zrobić np. ul. Wymarzonej bez utwardzania ul. Grudzie…. Pozdrawiam Radnych “zaradnych”. Działajcie i szukajcie poparcia, bo niebawem wybory…. Młodzi już myślą o zmianach…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *