Potrącenie na pasach – kiedy można otrzymać odszkodowanie?

2022-03-18 4:53:48

Pieszy na pasach ma pierwszeństwo, dlatego wtedy, gdy dojdzie do jego potrącenia, może on ubiegać się o wypłacenie odszkodowania. Istnieją jednak sytuacje, gdy otrzymanie pieniędzy nie będzie możliwe. Kiedy można uzyskać odszkodowanie za potrącenie na pasach? Jak ubiegać się o jego wypłatę?

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Pieszy może przekraczać drogę na pasach lub też w innych miejscach, gdy w okolicy nie znajdują się pasy.

Po ostatnio wprowadzonych zmianach w przepisach pieszy ma pierwszeństwo nie tylko wtedy, gdy jest już na pasach, lecz również wtedy, gdy znajduje się przed przejściem dla pieszych. Wobec tego inni uczestnicy ruchu powinni go przepuścić.

Niestety, nadal zdarzają się wypadki z pieszymi na pasach. Niekiedy są one nawet bardzo poważne i prowadzą do śmierci osoby poszkodowanej.

Gdy doszło do potrącenia na pasach, wtedy osoba poszkodowana może otrzymać odszkodowanie za doznane szkody. Jest to możliwe w sytuacji, gdy potrącenie na pasach – http://apo24.pl/odszkodowanie-za-potracenie/ nastąpiło z wyłącznej winy innego uczestnika ruchu.

Kwestia winy ma zatem kluczowe znaczenie przy określeniu, czy odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach będzie możliwe do uzyskania.

W jakich sytuacjach odszkodowanie za potrącenie na pasach nie będzie wypłacone?

Chociaż pieszy na pasach ma pierwszeństwo, nie oznacza to, że w każdym przypadku za potrącenie na pasach można otrzymać odszkodowanie. Może bowiem zdarzyć się, że w określonym stopniu przyczyni się on do powstania zdarzenia lub też nawet będzie jego winowajcą.

Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy pieszy wtargnął na pasy, czyli wszedł na nie bez wcześniejszego upewnienia się, czy jest to bezpieczne.

Dodatkowo odszkodowanie może nie być wypłacone w sytuacji, gdy potrącenie na pasach nastąpiło wtedy, gdy pieszy korzystał w tym czasie z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach?

Aby otrzymać odszkodowanie za potrącenie na pasach, konieczne będzie skierowanie się do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Należy przekazać wtedy do niego odpowiednie pismo z żądaniami.

Niestety, sprawy tego typu nie zawsze są proste, dlatego zdarza się, że o wypłacie odszkodowania będzie musiał zadecydować sąd.

Aby otrzymać odszkodowanie za potrącenie na pasach, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy kancelarii prawnych, które specjalizują się w tego typu sprawach o odszkodowania.

Zapewniają one swoim klientom pełną pomoc, między innymi w zakresie oceny sprawy pod kątem szans na uzyskanie odszkodowania, jego wysokości, przygotowują niezbędną dokumentację i kontaktują się z ubezpieczycielem w imieniu klienta. Mogą też wnieść sprawę do sądu i reprezentować tam swojego klienta.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *