POWIAT. 500 plus w powijakach

2016-02-26 9:43:25

Już od 1 kwietnia ma ruszyć program wypłat „Rodzina 500 plus”, który będzie realizowany w gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Tymczasem okazuje się, że OPS-y jeszcze nie są w pełni przygotowane na realizację rządowego programu.

W środę 17 lutego Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”. Rozpoczął się czas, w którym samorządy przygotowywać się będą do obsługi programu. Na jego obsługę gminy otrzymają 2 proc. prowizji od wypłaconych świadczeń. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało podręcznik instruktażowy dla samorządów w którym znajdują się informacje m. in. o założeniach programu, zasadach ustalania dochodu rodziny, składaniu wniosku drogą elektroniczną oraz procedurze przyznawania świadczenia. Ponadto w piątek 19 lutego rozpoczęły się szkolenia dla pracowników gmin z województwa mazowieckiego, którzy będą przyjmować wnioski i wypłacać świadczenia. Czy to wystarczy?

Po 500 zł do gminnych OPS-ów
Jeszcze w pierwszych dniach lutego gminy z naszego powiatu, na większość pytań odnośnie zasad realizacji programu „Rodzina 500 plus”, nie były w stanie odpowiedzieć. – W gminie Serock program „Rodzina 500 plus” będzie realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej. Będziemy się starać, aby od momentu wejścia w życie programu wnioski były dostępne w siedzibie OPS, UMiG oraz do pobrania ze strony internetowej – poinformowała Anna Orłowska, kierownik OPS w Serocku. W pozostałych gminach za realizację programu również będą odpowiadały OPS-y. W gminie Jabłonna informacje dostępne będą na stronie internetowej urzędu gminy oraz GOPS. – Na dzień dzisiejszy planujemy, że pierwsze informacje pojawią się w marcu lub pod koniec lutego – zapewnia Michał Smoliński, rzecznik Urzędu Gminy Jabłonna. W Legionowie zameldowanych jest ok. 10,7 tys dzieci i młodzieży do 18 roku życia, ale liczba uprawnionych do przysługującego świadczenia jest ratuszowi nieznana. – Realizatorem programu będzie OPS, a punty składania wniosków będą znajdowały się w urzędzie miasta, w OPS, filii na Kozłówce oraz w punkcie przy ul. Jagiellońskiej 13a. Nie planujemy uruchomienia infolinii, wszelkie informacje będą dostępne w OPS oraz na stronach internetowych urzędu miasta i OPS – poinformowała Tamara Mytkowska, rzeczniczka miejskiego ratusza.

Próby wyłudzenia danych
W Wieliszewie zapewniają, że są gotowi na podjęcie się realizacji tego zadania, choć nieznane są jeszcze wszystkie procedury. Również OPS w Nieporęcie zapewnia, że sobie poradzi. Natomiast jak nas poinformowano, nie wchodzi w grę kontrolowanie pieniędzy, jak są przez rodziców wydawane. – Jeżeli chodzi o świadczenia rzeczowe, to na pewno nie będziemy nic kupować. Pomożemy opłacić światło, gaz, kupujemy węgiel, obiady, tak robimy – powiedziała Anna Radlak, kierownik OPS w Nieporęcie, która przewiduje, że zgłosi się ok. 2 tys rodzin, co może spowodować pewne utrudnienia w początkowej fazie przyjmowania wniosków. Ponadto zwróciła uwagę na inne problemy, jak chociażby brak w wielu przypadkach kont bankowych interesantów z obawy przed egzekucjami komorniczymi i takich rodzin jest podobno wiele, zatem świadczenia będą musiały być wypłacane poprzez przekazy pocztowe, co dodatkowo utrudni i wydłuży prace. – Uczulamy również wszystkich ubiegających się o świadczenie, że jeszcze nie został skonstruowany wniosek, a już niestety zdarzają się próby wyłudzenia danych od oszustów, którzy zakładają fikcyjne strony i oferują pomoc w uzyskaniu dotacji. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego zostanie dopiero opracowany przez MRPiPS, będzie darmowy i dostępny także na stronie internetowej ministerstwa – przekonuje Weronika Dzięgielewska, kierownik Referatu Informacji i Promocji w Urzędzie Gminy Wieliszew.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Fot. pixabay.com

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *